Załącznik do rocznego zeznania podatkowego PIT jest poprawiany łącznie z całą deklaracją, którą należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania.
Podatnicy często mylą się przy wypełnianiu zeznań rocznych. Niestety każdą, nawet najmniejszą pomyłkę trzeba poprawić przez złożenie korekty. Błędy zdarzają się także w załącznikach do zeznań, które podatnicy wypełniają, jeśli korzystają z ulg i odliczeń.
– Ewentualne nieprawidłowości w załącznikach stanowić będą o nieprawidłowości samej deklaracji – stwierdza Marcin Pęski, menedżer w Taxonity.