Osoba niepełnosprawna, która korzysta z ulgi rehabilitacyjnej, może poświadczyć wydatki, przedstawiając fakturę bądź rachunek za usługi od przedsiębiorcy.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera ulgi dla określonej grupy osób niepełnosprawnych. Dotyczy to m.in. osób niewidomych zaliczanych do I i II grupy inwalidztwa, a także osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
– Osoby te mają możliwość odliczenia od uzyskanego w danym roku dochodu maksymalnie 2280 zł, które wydadzą na pomoc wyświadczoną dla nich przez przewodników – podkreśla Michał Pomorski, ekspert podatkowy w Independent Tax Advisers.
Ekspert wskazuje jednocześnie, że tylko wymienione grupy mają prawo do uwzględnienia tego odliczenia w zeznaniu rocznym. Inne osoby niepełnosprawne, nawet jeśli korzystają z przewodnika, takiej możliwości nie mają. Ustawa o PIT nie przewiduje obowiązku posiadania przez osobę dokonującą odliczenia pisemnych dowodów wykonania takiej usługi. Jednak – jak ostrzega Michał Pomorski – organ podatkowy może zażądać okazania dowodu wykonania usługi, w szczególności podania nazwisk przewodników, z usług których osoby uprawnione do ulgi podatkowej korzystały. W przypadku gdy osoba będąca przewodnikiem prowadzi działalność gospodarczą, z przedstawieniem dowodów nie powinno być problemów.

19 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

– W takiej sytuacji zalecane jest żądanie od przewodnika wystawienia faktury albo rachunku – podpowiada Michał Pomorski.
Taki dokument powinien dowodzić poniesionego wydatku. Inaczej sytuacja się ma w przypadku osób, które takiej działalności nie prowadzą, ponieważ nie będą one mogły wystawić faktury czy też rachunku.
Według naszego rozmówcy skorzystanie z usług takich osób musi być poświadczone w inny sposób. W celu udokumentowania poniesionego wydatku można zbierać pisemne dowody, jak np. umowy, pokwitowania przekazania gotówki czy dowody zapłaty przelewem bankowym.