Osoba niepełnosprawna, która korzysta z ulgi rehabilitacyjnej, może poświadczyć wydatki, przedstawiając fakturę bądź rachunek za usługi od przedsiębiorcy.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera ulgi dla określonej grupy osób niepełnosprawnych. Dotyczy to m.in. osób niewidomych zaliczanych do I i II grupy inwalidztwa, a także osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
– Osoby te mają możliwość odliczenia od uzyskanego w danym roku dochodu maksymalnie 2280 zł, które wydadzą na pomoc wyświadczoną dla nich przez przewodników – podkreśla Michał Pomorski, ekspert podatkowy w Independent Tax Advisers.