Na liście wydatków rehabilitacyjnych dla celów PIT nie ma zabiegu operacyjnego. Zatem osoby niepełnosprawne nie uwzględnią go w swoich zeznaniach.
Osoby niepełnosprawne lub osoby na utrzymaniu których są niepełnosprawni członkowie rodzin, mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Polega ona na odliczaniu od dochodu wydatków rehabilitacyjnych ponoszonych w trakcie roku. W zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2012 r. podatnicy mogą więc uwzględnić wydatki z 2011 r., jednak pod warunkiem spełnienia ustawowych warunków do odliczenia.
Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b – 7g tego artykułu.