W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają tylko koszty poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
Podatniczka chora na schizofrenię posiada I grupę inwalidztwa, gdyż jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji. Zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego w 2011 r. odbyła dwa wyjazdy do miejscowości turystycznej. W czasie tych wyjazdów zwiedzała muzea i brała udział w imprezach kulturalnych. Oswajała się z wykonywaniem zwykłych czynności życiowych, takich jak: umiejętność radzenia sobie w podróży, zakwaterowania w pokoju, poruszania się po obcym mieście, ćwiczenia pamięci i koncentracji. Podatniczka chciała poniesione na ten cel wydatki odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Niestety nie zgodził się na to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Jego zdaniem ustawodawca szczegółowo określił, które wydatki uznaje za poniesione na cele rehabilitacyjne, uprawniające osobę niepełnosprawną do odliczeń od dochodu. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają koszty poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.