Rodzina, która ma na utrzymaniu niepełnosprawną osobę, skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej, gdy roczne zarobki chorego nie przekroczą 9120 zł.
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub takie, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.

21 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, podkreśla, że ulga rehabilitacyjna w postaci prawa do odliczenia całości lub części wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych adresowana jest do podatników, którzy ponieśli takie wydatki. Z treści ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361) wynikają określone przesłanki, które warunkują możliwość zastosowania tej ulgi.
– Jedną z nich jest kryterium odnoszące się do dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym przez osobę niepełnosprawną (9120 zł) – zauważa Rafał Sidorowicz.
Ekspert dodaje, że warunek ten znajdzie zastosowanie wyłącznie, gdy z ulgi rehabilitacyjnej korzystają podatnicy, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne wskazane w ustawie. W konsekwencji ograniczenie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które zamierzają rozliczyć ulgę rehabilitacyjną w swoim zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że dla skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej bezpośrednio przez osobę niepełnosprawną nie ma znaczenia, czy zarobiła ona 5 tys. zł w danym roku, czy było to 10 tys. zł. Jeśli wydatki rehabilitacyjne poniosła, odliczy je od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym.