Osoby niepełnosprawne oraz rodziny mające na utrzymaniu takie osoby mogą w rozliczeniu rocznym PIT odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej niektóre wydatki ponoszone w związku z ich leczeniem.
Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne. Zasady i warunki uprawniające do takich odliczeń określają przepisy ustawy o PIT. Ustawa wskazuje nie tylko krąg osób uprawnionych do ulgi rehabilitacyjnej. Określa także rodzaje wydatków (są wśród nich ograniczone limitem odpisów oraz nielimitowane), które można odliczyć. Podobnie jak w przypadku innych odliczeń, możliwość dokonania odliczenia uzależniona została przez ustawodawcę od spełnienia wielu, dość rygorystycznie egzekwowanych przez urzędników fiskusa, warunków.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Uprawnionych do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

Wydatków do odliczenia w ramach ulgi

Ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków

Czy stosowanie leku przez osobę niepełnosprawną musi zalecić lekarz specjalista

Jak ustalić kwotę wydatków na lekarstwa, które można odliczyć w PIT

Czy podatnik ma prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, gdy otrzymał zwrot wydatków z zakładu pracy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu PIT za 2011 rok.