Osoby niepełnosprawne oraz rodziny mające na utrzymaniu takie osoby mogą w rozliczeniu rocznym PIT odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej niektóre wydatki ponoszone w związku z ich leczeniem.
Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne. Zasady i warunki uprawniające do takich odliczeń określają przepisy ustawy o PIT. Ustawa wskazuje nie tylko krąg osób uprawnionych do ulgi rehabilitacyjnej. Określa także rodzaje wydatków (są wśród nich ograniczone limitem odpisów oraz nielimitowane), które można odliczyć. Podobnie jak w przypadku innych odliczeń, możliwość dokonania odliczenia uzależniona została przez ustawodawcę od spełnienia wielu, dość rygorystycznie egzekwowanych przez urzędników fiskusa, warunków.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: