Jeśli organizator turnusu zapewnia dojazd na rehabilitację, nie znajdzie się on w PIT. Sądy tłumaczą, jak korzystać z ulg w podatku dochodowym, w tym z ulgi rehabilitacyjnej. Jest to niezbędne, bo w wielu przypadkach podatnicy błędnie interpretują przepisy.
Jacek Pawlik, doradca podatkowy i prezes Eccom, zwraca uwagę, że w związku z ulgą rehabilitacyjną podatnik powinien pamiętać, że odliczeniu podlegają wydatki w poniesionej kwocie, a nie w ramach całego limitu (2280 zł). Nie można skorzystać z tej ulgi, posiadając tylko uprawniający do niej stopień niepełnosprawności i np. samochód do przewozu na konieczne zabiegi bez ponoszenia wydatków na jego używanie. Jak orzekł w wyroku z 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Łd 1312/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, podatnik nie będzie mógł odliczyć wydatków na dojazdy na zabiegi lecznicze w sytuacji, gdy organizator turnusu zapewniał transport.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługują dwa rodzaje odliczeń