Jeśli organizator turnusu zapewnia dojazd na rehabilitację, nie znajdzie się on w PIT. Sądy tłumaczą, jak korzystać z ulg w podatku dochodowym, w tym z ulgi rehabilitacyjnej. Jest to niezbędne, bo w wielu przypadkach podatnicy błędnie interpretują przepisy.
Jacek Pawlik, doradca podatkowy i prezes Eccom, zwraca uwagę, że w związku z ulgą rehabilitacyjną podatnik powinien pamiętać, że odliczeniu podlegają wydatki w poniesionej kwocie, a nie w ramach całego limitu (2280 zł). Nie można skorzystać z tej ulgi, posiadając tylko uprawniający do niej stopień niepełnosprawności i np. samochód do przewozu na konieczne zabiegi bez ponoszenia wydatków na jego używanie. Jak orzekł w wyroku z 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Łd 1312/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, podatnik nie będzie mógł odliczyć wydatków na dojazdy na zabiegi lecznicze w sytuacji, gdy organizator turnusu zapewniał transport.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługują dwa rodzaje odliczeń

Maciej Janicki, samodzielny księgowy w Szwak-Dopierała, podkreśla, że podatnik na żądanie organów podatkowych musi też przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Jeśli posiada stosowne dokumenty, może np. odliczyć wydatek na pobyt na turnusie leczniczym.

Ulga przysługuje do określonej wartości (2280 zł), nawet jeśli podatnik poniósł wyższe wydatki.

Z kolei WSA w Gliwicach w wyroku z 28 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Gl 913/10) przypomniał, że osoba poruszająca się komunikacją miejską może odliczyć jedynie faktycznie poniesione wydatki na przejazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Jeśli nie ma samochodu, to nie może pomniejszyć dochodu o 2280 zł, jak osoby posiadające samochody.

Ulga przysługuje na określone wydatki bez limitu kwotowego.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć również pewne wydatki poniesione na dostosowanie mieszkania. WSA w Łodzi w kolejnym wyroku (z 6 września 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 547/11) zwrócił uwagę, że wydatek na podłączenie wody z wodociągu do domu nie jest wydatkiem na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna lub ta, na której utrzymaniu są niepełnosprawni członkowie rodziny, po spełnieniu ustawowych warunków może w jednym zeznaniu uwzględnić oba rodzaje odliczeń – limitowane i nielimitowane.

Jacek Pawlik tłumaczy, że to, czy np. dana adaptacja i wyposażenie mieszkania są stosowne do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zależy od subiektywnej oceny samego podatnika. Jak stwierdził jednak łódzki sąd, wydatki dotyczące normalnych funkcji mieszkania, takich jak doprowadzenie wody, nie mogą być odliczone przez osobę niepełnosprawną.