PFR (pre-filled tax return) czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe to alternatywa dla podatników rozliczających PIT-37 i PIT-38. Rozwiązanie to polega na tym, że skarbówka częściowo wypełnia deklarację, co jak zaznacza MF usprawnia obowiązek podatkowy i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

Zbliża się termin rozliczenia się ze skarbówką. Podatnicy mają do wyboru: przesłać PIT drogą elektroniczną lub przekazać uzupełniony formularz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Minął natomiast termin składania wniosków o rozliczenie z dochodów przez skarbówkę w imieniu podatnika (PIT-WZ), nie ma już także możliwości wnioskowania o to pracodawcę. Można natomiast skorzystać ze wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych czyli PFR.

Jak to działa?

Kluczową kwestią jest konto w Portalu Podatkowym MF. Za jego pośrednictwem należy pobrać wstępnie uzupełnione zeznanie PIT-37 lub PIT-38 i uzupełnić je o dane uwierzytelniające. Chodzi tutaj o numer PESEL/NIP, dane identyfikacyjne czy kwota przychodu za 2017 rok. Po podaniu tych danych podatnik uzyska dostęp do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR PIT-37 lub PFR PIT-38 i informacji od płatników, na podstawie których powstał dany PFR. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności danych i uzupełnienie formularza o preferencje, które przysługują podatnikowi. PFR nie wyklucza bowiem przekazania 1 proc. podatku na wybraną OPP, rozliczenia wspólnego z małżonkiem czy odliczenia ulg. Przedostatnim krokiem jest podpis. Za podpis służyć mogą dane dot. przychodów osiągniętych w 2016 roku, a więc uwzględnione w zeznaniu podatkowym w minionym roku. Funkcję podpisu pełni także Profil Zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny. Po przesłaniu formularza zawsze warto pobrać UPO czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Dla kogo?

PFR skierowany jest do podatników rozliczających PIT-37, którzy osiągnęli przychody z zatrudnienia oraz do osób składających PIT-38, którzy zarobili np. na zbyciu akcji. W pierwszym przypadku, gotowa deklaracja PFR PIT-37 będzie zawierać wszystkie kwoty z informacji o dochodach PIT-11, PIT-8C, PIT-R przekazanych przez płatników oraz organy rentowe. PFR PIT-38, będzie natomiast zawierać kwoty z informacji PIT-8C dotyczące przychodów i kosztów uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych.

Co daje PFR?

PFR to przede wszystkim zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów przy wypełnianiu deklaracji podatkowych. Nie trzeba bowiem przepisywać wszystkich pozycji z druku, który podatnik uzyskał od płatnika. To urząd skarbowy wpisuje za podatnika przychody, koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach złożonych przez pracodawcę. Jak zaznacza MF, korzystając z PFR szybciej można uporać się z obowiązkiem podatkowym. Co więcej, podatnik składający PFR może liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Termin na skorzystanie z PFR i rozliczenie ze skarbówką mija 30 kwietnia 2018 roku.