Jeśli dziecko zarobiło więcej niż 3089 zł, to rodzic traci prawo do preferencji w PIT. Nie ma znaczenia, czy dochód uzyskało w kraju czy za granicą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła ojca, którego pełnoletni, ale nadal uczący się syn, wyjechał w wakacje do Niemiec i zarobił tam równowartość ponad 3089 zł. W Polsce nie miał żadnego dochodu.
Ojciec był przekonany, że spełnił warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Uważał, że nie ma na to wpływu zagraniczny dochód syna, ponieważ art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT (do którego nawiązuje art. 27f ust. 6 mówiący o uldze prorodzinnej) mówi o „dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b”. Natomiast dochody zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu na podstawie tych przepisów – argumentował ojciec.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zwrócił jednak uwagę, że art. 27 ustawy o PIT mówi również o metodach pozwalających na uniknięcie podwójnego opodatkowania zagranicznych zarobków (w ust. 8 i ust. 9). Dochód z Niemiec jest więc dochodem podlegającym opodatkowaniu według zasad określonych w tym przepisie – uznał. Odmówił zatem ojcu prawa do ulgi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu był tego samego zdania co podatnik. Orzekł, że dochodów osiągniętych w Niemczech nie można uznać za dochody „podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b”. Stwierdził, że przepis ten odnosi się tylko do polskich zarobków.
Z tym z kolei nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Paweł Dąbek przywołał wyrok NSA z 2 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 269/15). Dotyczył on co prawda innej preferencji w PIT – dla rodzica samotnie wychowującego dziecko, ale zastosowanie miał ten sam przepis – art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT. Chodziło wtedy o syna, który pracował za granicą (w Norwegii) i zarobił tam równowartość ponad 3089 zł. NSA orzekł, że matka nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ponieważ syn przekroczył limit dochodów. Sąd wyjaśnił, że należy uwzględnić zarówno dochody z Polski, jak i z zagranicy.
W sporze o ulgę na dzieci NSA zajął wczoraj takie samo stanowisko.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 976/16.