Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku gdy z rozliczenia PIT wynika nadpłata, fiskus zobowiązany jest zwrócić pieniądze. Czas oczekiwania na nie po złożeniu deklaracji rocznej nie jest jednak jednolity.

Za taką nadpłatę w świetle prawa uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie uiszczonego podatku. Powstaje ona z dniem złożenia deklaracji PIT, a w przypadku deklaracji elektronicznej, z chwilą uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Zgodnie z art. 77 Ordynacji podatkowej, podatek, który jest niższy niż wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek i który wynika ze złożonej deklaracji rocznej, jest zwracany przez urząd bez obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.

W zależności od przysługujących ulg i odliczeń zwrot podatku dla rodziny z czwórką dzieci może wynieść nawet ponad 7 tys. złotych. Jak wyliczają eksperci e-file, w przypadku rodziny z czwórką dzieci korzystającej z ulgi prorodzinnej, na internet (po 300 zł) oraz darowizny (400 zł), kwota zwrotu może wynieść nawet 7105,06 zł. Przy założeniu, że zarobki wyglądają następująco: mąż – umowa o pracę 50 000 zł brutto, żona - umowa o pracę 72 339,39 zł (w tym 47 614,28 zł z praw autorskich).

Co do zasady, pieniądze powinny wrócić do podatnika w terminie 3 miesięcy od chwili złożenia zeznania rocznego. W tym roku podatnicy otrzymają pieniądze najpóźniej ostatniego dnia lipca, gdyż czas na złożenie deklaracji rocznej mija 30 kwietnia. Proces ten można jednak przyśpieszyć.

Im szybciej podatnik przekaże deklarację organowi podatkowemu, tym szybciej zaczyna biec termin na zwrot nadpłaty.

Jednym ze sposobów jest przesłanie deklaracji przez internet. E-deklaracje usprawniają pracę urzędu, co wpływa na szybsze podjęcie decyzji ws. ewentualnego zwrotu podatku przez organy podatkowe. Nie jest to jednak gwarantem szybszego zwrotu podatku, bowiem rosnąca liczba podatników składających deklaracje elektroniczne uniemożliwia fiskusowi potraktowanie każdej z nich priorytetowo. Pewność mogą mieć natomiast posiadacze Karty Dużej Rodziny. W ich przypadku czas oczekiwania na zwrot podatku skraca się z 3 miesięcy do 30 dni.

Część podatków może otrzymać zwrot podatku nawet po ustawowym terminie tj. 31 lipca. W przypadku korekty zeznania podatkowego, czas jaki przysługuje fiskusowi na zwrot podatku naliczany jest na nowo. Zdarzają się też sytuacje, gdy zwrot podatku wynika właśnie z korekty, której dokonał podatnik lub organ skarbowy.

W jaki sposób pieniądze wracają do podatnika? Powszechną formą zwrotu podatku jest przelew na konto bankowe. Skarbówka może jednak postawić na tradycyjne metody, w przypadku, gdy podatnik nie posiada konta bankowego. Wówczas trzeba liczyć się z kosztami przekazu pocztowego.