Nieprawidłowe odliczenie ulgi czy nieuwzględnienie wszystkich dochodów to najczęstsze błędy popełniane przez podatników w rozliczeniu rocznym. Choć na korektę zeznania podatkowego ustawodawca przewidział nawet 5 lat, warto jednak poprawić błędy w deklaracji jak najszybciej.

Podatnicy, którzy już złożyli deklarację roczną i zauważyli błędy, mogą w każdej chwili je skorygować. Im szybciej to zrobią, tym lepiej dla ich portfeli. Może się bowiem okazać, że istnieje konieczność przekazania fiskusowi należnego podatku a wraz z nim odsetek. Dlatego też, mimo że termin na złożenie korekty zeznania podatkowego za 2017 rok mija dopiero końcem 2023 roku, poprawione zeznanie najlepiej złożyć zaraz po wykryciu błędu.

Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego nie warto zwlekać: zwrot podatku. Co do zasady, urząd ma 3 miesiące na zwrot nadpłaconego podatku od momentu złożenie deklaracji. Termin ten biegnie jednak na nowo w przypadku złożenia korekty.

Jak skutecznie skorygować zeznanie?

Zasada jest podobna jak w przypadku składania deklaracji po raz pierwszy. Formularz oznaczony jako „korekta” musi trafić do fiskusa drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Można także złożyć korektę zeznania podatkowego w okienku podawczym w urzędzie skarbowym.

Dzięki zeznaniu korygującemu podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji. W wyniku zmiany, zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez organ skarbowy pod uwagę. Podobnie w przypadku kontroli , urzędnicy sprawdzą wyłącznie informacje podane w poprawionym zeznaniu. Po złożeniu deklaracji warto zadbać o Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) także w przypadku korekty.

Korekta PIT z 1 procent podatku

Wskazanie odpowiedniej organizacji pożytku publicznego, do której trafić ma część naszego podatku jest kolejnym powodem, dla którego warto pośpieszyć się z korektą. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od dochodu osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wybranej OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 procenta podatku należnego wynikającego z dwóch zeznań. Może to być deklaracja PIT złożona w ustawowym terminie lub korekta tego zeznania pod warunkiem, że została złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania tj. do końca maja danego roku.

Jak tłumaczy resort finansów, w interesie beneficjentów 1 proc. podatku jest, aby środki te- będąc głównym źródłem finansowania ich działalności - były stawiane do dyspozycji organizacji pożytku publicznego możliwie jak najwcześniej. Stąd w przypadku zbyt późnej korekty, 1 proc. podatku nie zawsze trafi na konto wybranej organizacji.

Kosztowne niezłożenie korekty

Podatnicy, którzy spóźnili się ze złożeniem zeznania podatkowego, lub w ogóle zaniechali tego obowiązku w szczególności narażeni są na sankcje. Konsekwencje poniosą też osoby, które celowo wprowadziły organy skarbowe w błąd podając fałszywe informacje.

Mówią o nich przepisy kodeks karnego skarbowego. Ustawa rozróżnia kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Z wykroczeniem mamy do czynienia, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie to 2100 złotych brutto, zatem z wykroczeniem skarbowym będziemy mieli do czynienia gdy kwota uszczuplenia finansów publicznych nie przekroczy 10 5000 zł.

Wzrost płacy minimalnej spowodował nie tylko wyższe kary za wykroczenia, ale także kwoty grzywny. Ta w 2018 roku wynosi od 210 do 4200 zł. W sytuacji, w której podatnik odmówi przyjęcia mandatu i sprawa trafi do sądu, który będzie rozstrzygał sprawę grzywna wymierzona przez sąd wyrokiem może być większa: od 210 zł do 42 000zł. W przypadku przestępstw skarbowych, podatnik zostanie ukarany grzywną w wysokości do 720 stawek dziennych. Minimalna wysokość stawki dziennej to w tym roku 70 zł, zaś maksymalna 28 000 zł.