Od połowy przyszłego roku spadają limity dopuszczalnej pomocy publicznej w większości województw. Oznacza to ograniczenie wysokości wsparcia unijnego, a także m.in. mniejsze ulgi podatkowe.

Pieniądze dla regionów zatamowane

Z wyliczeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że w woj. świętokrzyskim, małopolskim, opolskim, łódzkim limit ten obniży się z 50 proc. do 35 proc., w woj. wielkopolskim, śląskim, dolnośląskim z 40 proc. do 25 proc., a w woj. mazowieckim z 30 proc. do 15 proc. Ostateczne propozycje limitów dla poszczególnych regionów przygotuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie zostaną one zatwierdzone przez Komisję Europejską.