W czasie prosperity, kiedy zwiększa się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, dostarcza go faktoring. W czasach trudnych pomaga firmom w zarządzaniu należnościami.
– Ze statystyk wynika, że najwięcej zleceń firmom faktoringowym przekazują przedsiębiorstwa z branży hutniczej liczonej razem z dystrybucją – 18 proc., żywności i napojów – 13,4 proc., budowlanej – 6,9 proc., dystrybucji stali – 6,7 proc. oraz akcesoriów i części samochodowych – 6,1 proc. – wylicza Mariusz Wiśniewski, dyrektor departamentu sprzedaży Credit Agricole Commercial Finance. Z tego wniosek, że factoring jest skutecznym narzędziem poprawiającym płynność finansową przedsiębiorców z branży, w których wymagane są długie terminy płatności.
Jakie problemy rozwiązuje faktoring / Media
– Właściwie nie ma znaczenia, w jakiej branży działa przedsiębiorca. W dużym uproszeniu ta usługa polega na błyskawicznej zamianie wystawionej faktury na gotówkę. Jest rodzajem kredytu pomostowego na czas od wystawienia faktury do otrzymania zapłaty od klienta – tłumaczy Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny BIBBY Financial Services. – Faktor pod zastaw wystawionych dokumentów księgowych w ciągu 24 godzin od ich otrzymania wypłaca do 90 proc. wartości transakcji. Reszta pomniejszona o wynagrodzenie faktora wypłacana jest po otrzymaniu zapłaty przez klienta – tłumaczy. Uzyskane pieniądze firma może przeznaczyć na dowolny cel.

Duże obroty czy dużo faktur

Jak podkreślają eksperci, to nie jest usługa wyłącznie dla klientów reprezentujących sektory wielkoprzemysłowe, ale właściwie dla wszystkich, którzy mają wielu kontrahentów czy wiele faktur. – Z faktoringu korzystają zarówno firmy o małych obrotach i dużej liczbie faktur, jak i te z dużymi obrotami i małą liczbą wystawionych dokumentów księgowych – zapewnia Michał Szumski, menedżer IFIS Finance.
Faktoring a kredyt / Media
Źr. BIBBY Financial Services
Przyznaje jednak, że oba te czynniki mają wpływ na poziom prowizji proponowanych klientom. – Czym większy zadeklarowany obrót, tym prowizja może być niższa. Duża liczba faktur podnosi z kolei pracochłonność obsługi księgowej i windykacyjnej po stronie firmy faktoringowej – wyjaśnia. Dlatego, jak twierdzi, duża liczba faktur przekazywanych do obsługi przez faktoranta jest czynnikiem, który niewątpliwie znajdzie odzwierciedlenie w wyższej cenie lub w dodatkowych opłatach od poszczególnych czynności księgowych.
Nie do końca zgadza się z tym Krzysztof Tempes, dyrektor w SEB Commercial Finance. W jego opinii obecnie mniejsze znaczenie ma liczba faktur, gdyż do realizacji usług faktoringowych wykorzystywane są specjalistyczne systemy informatyczne, które dostarczają klientowi na bieżąco ogromnej ilości informacji i danych dotyczących wierzytelności zarządzanych przez firmę faktoringową. Są również niezbędne do efektywnego i sprawnego zarządzania płynnością i ryzykiem prowadzonego przez klienta biznesu. – Gromadzenie przez firmę faktoringową danych dotyczących finansowanych wierzytelności, ich przesyłanie do klienta w formie elektronicznej, analizowanie, raportowanie i zarządzanie nimi wpływa na szybkość dostępu do pieniądza. Zwiększa też bezpieczeństwo działania, ponieważ ogranicza do minimum ryzyko strat z powodu błędu ludzkiego – mówi Tempes.
Faktoring a leasing / Media
Źr. BIBBY Financial Services
Podobnego zdania jest Dariusz Steć, członek zarządu BRE Factoring. Uważa, że ani liczba faktur, ani wielkość obrotów nie stanowią żadnej bariery do korzystania z usługi. – Największe znaczenie ma liczba kontrahentów i ich odpowiednie rozproszenie – mówi.

Komu się opłaci

– Największe korzyści z faktoringu uzyskają przedsiębiorcy, którzy mają krótsze terminy płatności u dostawców, niż sami mogą stosować wobec odbiorców. To również oferta dla prowadzących cykliczną sprzedaż i w związku z tym mających okresy, w których znacząco wzrasta im zapotrzebowanie na środki finansowe na zakup towarów do produkcji lub realizacji zamówień – podkreśla Michał Szumski. Faktoring poleca również przedsiębiorcom zaczynającym współpracę z nowymi, nieznanym wcześniej odbiorcami czy współpracującym z odbiorcami zagranicznymi.
– Z jednej strony to usługa dla przedsiębiorców poszukujących stałego źródła finansowania, potrzebujących poprawy płynności. Z drugiej strony dzięki niej można poprawić moralność płatniczą odbiorców i uzyskać lepsze stawki u dostawców – tłumaczy Piotr Warchalewski, prezes PKO Factoring.
Sami przedsiębiorcy przyznają, że dzięki temu, iż zagwarantowali swoim dostawcom opłatę należności w krótszym, ściśle określonym terminie, dostają rabaty na nabywany towar.
Źr. BIBBY Financial Services
– Faktoring w czasie prosperity, kiedy zwiększa się zapotrzebowanie przedsiębiorców na kapitał obrotowy, dostarcza go. W czasach trudnych pomaga firmom w sprawnym zarządzaniu należnościami, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą spokojnie skupić się na prowadzeniu działalności biznesowej – zachęca Dariusz Steć.
Tym bardziej że jest to instrument, który nie tylko pozwala efektywniej zarządzać należnościami. Daje dostęp do kapitału wówczas, gdy firma ma niską zdolność finansową i banki odmawiają jej kredytu. Poprawia także wskaźniki finansowe, co jest istotne dla spółek szykujących się do prywatyzacji, wchodzących na rynek publiczny czy będących na tym rynku, w końcu również takich, które poszukują nowego inwestora.