Główny Urząd Statystyczny pokazał dane dotyczące realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. Dzięki tej informacji wiemy już, o ile wzrosną emerytury w 2024 roku. Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od marca najniższa emerytura wyniesie 1780,96 zł i wzrośnie o 192,52 zł.

Jak przypomina resort, wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu w poprzednim roku.

Waloryzacja emerytur

Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny przedstawił wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, dzięki czemu można było poznać rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2024 r. został zatem przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. na poziomie 111,9 proc.

Te wyliczenia rozmijają się jednak z deklarowanymi wcześniej przez resort pracy. W odpowiedzi na pytania do expose Donalda Tuska Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podała, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku wyniesie nie mniej niż 112,3 proc.

"Szacowany całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń podwyższanych wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, przy ww. prognozowanym wskaźniku waloryzacji wynosi ok. 43,6 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym podwyższenia wysokości tzw. 13 i 14 emerytury)" - czytamy w odpowiedzi ministry.

Ile wyniosą emerytury w 2024 roku

Od marca 2024 roku najniższa emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1780,96 zł i wzrosną o 192,52 zł.

Natomiast dla świadczeń na poziomie np. 2300 zł – to będzie 278,76 zł podwyżki waloryzacyjnej, a dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 303 zł, dla emerytur w wysokości 3000 zł podwyżka wyniesie 363,60 zł.

Dziennik Gazeta Prawna

Jak wynika z danych udostępnionych przez Oskara Sobolewskiego, marcowa waloryzacja w ubiegłym roku wyniosła 14,8 proc., w 2022 roku 7,0 proc., w 2021 roku 4,24 proc., a w 2020 r.- 3,56 proc. Tegoroczna, wbrew zapowiedziom resortu, wyniosła 12,12 proc.

Czytaj też: Emerytura z KRUS-u. Jakie warunki należy spełnić, by ją otrzymać?