Związki zawodowe i pracodawcy nie zostawili suchej nitki na rządowym projekcie o utworzeniu PPK. Każdy z innego powodu.
Dyskusja na temat tworzenia dobrowolnych pracowniczych planów kapitałowych (PPK)podczas piątkowego posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego rozgrzała jej uczestników do czerwoności.
Wielka kumulacja