Ustawowy przymus bycia stroną umowy bez możliwości ani jej samodzielnego zawarcia, ani decydowania o jej warunkach. Nierozwiązywalność kontraktu. Brak możliwości zawarcia umów o prowadzenie PPK w ustawowym terminie. Kłopoty z przejściem pomiędzy różnymi programami oszczędzania na emeryturę. Iluzoryczna dobrowolność udziału w nowym systemie. To tylko niektóre mankamenty rządowych pomysłów zawartych w projekcie ustawy o PPK.

W najbliższych dniach upływa termin wyznaczony partnerom społecznym na zaopiniowanie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Długo wyczekiwany dokument został oficjalnie przedstawiony w zeszłym miesiącu na konferencji prasowej z udziałem pilotujących projekt Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. PPK mają stanowić zupełnie nowy – w założeniu powszechny i obligatoryjny – system oszczędzania na emeryturę, który według intencji projektodawców ma objąć prawie wszystkie podmioty zatrudniające oraz 8,6 mln osób zarobkujących.

!PPK mają stanowić zupełnie nowy – w założeniu powszechny i obligatoryjny – system oszczędzania na emeryturę, który według intencji projektodawców ma objąć prawie wszystkie podmioty zatrudniające oraz 8,6 milionów osób zarobkujących.

O ile sama idea mobilizowania społeczeństwa do oszczędzania na emeryturę jest jak najbardziej słuszna i nikt rozsądny nie powinien jej kwestionować, o tyle sam system musi być naprawdę dobrze przemyślany, przygotowany i wdrożony. Obowiązki podmiotów zatrudniających – którymi naszpikowany jest projekt ustawy – muszą być uregulowane w sposób klarowny i łatwo przyswajalny. Tym bardziej że ustawa ma objąć także mikroprzedsiębiorców, a więc grupę najbardziej wrażliwą na zmiany otoczenia prawnego oraz związane z tym trudności i koszty. Ustawodawca powinien więc zadbać o przyzwoity poziom legislacyjny dokumentu.

Niestety wszystko wskazuje na to, że przed projektodawcami jest jeszcze sporo pracy, ponieważ już po pobieżnej lekturze pierwszej wersji dokumentu (opatrzonej datą 8 lutego 2018 r.) można odnieść wrażenie, jakby prace nad nim trwały nie długie miesiące, ale najwyżej tygodnie. Skąd taki wniosek? Otóż z uwagi na liczne luki i wady projektu. Poniżej przedstawiamy 10 najistotniejszych problemów, jakie wyłaniają się na gruncie projektowanej regulacji.

PROBLEM 1. KTO MA ZAWIERAĆ I ROZWIĄZYWAĆ UMOWY

Tygodnik z 16 marca 2018 / Dziennik Gazeta Prawna

Poza przepisami samej ustawy o PPK każdy pojedynczy pracowniczy plan kapitałowy, jaki powstanie na jej podstawie, będzie konstrukcyjnie opierał się na dwojakiego rodzaju umowach:

● umowie o zarządzanie PPK,

● umowach o prowadzenie PPK.

Marcin Cetnarowicz, radca prawny, counsel, SSW Pragmatic Solutions
Paweł Wyrębek, aplikant adwokacki, junior associate, SSW Pragmatic Solutions