Zbliża się sezon szkolnych egzaminów. Z początkiem maja startują matury, a w połowie miesiąca – cykl egzaminów ósmoklasisty. Do tego dochodzi majówka i święta. Ile dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych mogą uzyskać uczniowie w maju?

Na początek wyjątkowo długi weekend majowy

Długi weekend majowy to kolejna, dłuższa przerwa od zajęć szkolnych po przerwie wielkanocnej (28 marca – 2 kwietnia). Święto Pracy 1 maja przypada w środę, Święto Narodowe Trzeciego Maja – w piątek. Do tego dochodzi wolne w święto Bożego Ciała, przypadające w tym roku w czwartek 30 maja. Możliwe, że w większości szkół dyrekcja ustali dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 maja (czwartek, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w piątek po Bożym Ciele (31 maja). Wydłużony, pierwszy weekend majowy może zatem trwać aż 5 dni, pierwszy weekend czerwca – 4 dni.

Matury 2024 i dni wolne od zajęć dydaktycznych

Z początkiem maja startuje cykl matur. Pierwszy egzamin odbędzie się 7 maja, ostatni – 25 maja. Kluczowe, obowiązkowe egzaminy dojrzałości (poziom podstawowy) zostaną przeprowadzone:

 • 7 maja, wtorek, godz. 9:00 – matura pisemna z języka polskiego,
 • 8 maja, środa, godz. 9:00 – matura pisemna z matematyki,
 • 9 maja, czwartek, godz. 9:00 i 14:00 – matury pisemne z języka obcego nowożytnego.

Egzaminy dojrzałości z wybranych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym zaplanowano od 8 maja do 23 maja. Matury ustne zostaną przeprowadzone w dniach od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja. Tradycyjnie podczas pisemnych matur uczniowie nieprzystępujący do egzaminów mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wolne w trakcie egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy podsumowujące umiejętności uczniów kończących szkoły podstawowe są przewidziane w tym roku na połowę maja:

 • 14 maja, wtorek, godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 15 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 16 maja, czwartek, godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

W przypadku tej sesji – podobnie jak podczas matur – dyrekcja szkół decyduje się zazwyczaj na wprowadzenie dodatkowych dni wolnych dla uczniów z młodszych klas.

Dni dyrektorskie a opieka nad dziećmi

Podwyższona liczba dni wolnych ucieszy przede wszystkim starszych uczniów. W przypadku młodszych może okazać się, że rodzice lub opiekunowie prawni nie będą mogli w tych dniach podjąć opieki nad dzieckiem. W tym wypadku placówka szkolna musi zapewnić dodatkową opiekę nad dzieckiem – zazwyczaj mowa o zajęciach wychowawczo-opiekuńczych. Szkoła musi również odpowiednio wcześnie poinformować o zaplanowanych na te dni zajęciach.

Ile dni dyrektorskich w roku szkolnym?

Kwestię organizacji roku szkolnego regulują rozporządzenia MEN. W przypadku organizacji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor placówki może ustalić dodatkowe dni wolne w wymiarze:

 • do 8 dni – dla szkół podstawowych,
 • do 10 dni – dla liceów ogólnokształcących,
 • do 10 dni – dla techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego,
 • do 4 dni – dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Dodatkowe dni wolne od zajęć można organizować nie tylko podczas matur i egzaminu ósmoklasisty, ale również w trakcie:

 • egzaminów zawodowych,
 • świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 • w inne dni, o ile jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub "potrzebami społeczności lokalnej".

Harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych musi zostać ogłoszony przez dyrekcję placówki szkolnej do 30 września. Szkoła ma również obowiązek poinformowania rodziców o terminach planowanych, dodatkowych dni wolnych. W szczególnych przypadkach dyrekcja szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne (poza pulą "dni dyrektorskich"), ale taka decyzja wymaga m.in. opinii rady szkoły. Dni wolne musza w tym wypadku zostać odpracowane w wyznaczone soboty.