Język angielski pozostaje najchętniej wybieranym językiem obcym nowożytnym na maturze. Egzamin z tego przedmiotu był oceniany przez poprzednie roczniki jako łatwy. Cieszą też zeszłoroczne, wysokie wyniki zdawalności. Wybrałeś angielski na maturę? Koniecznie zapoznaj się z arkuszami maturalnymi z lat 2023, 2022 i 2021.

Kiedy matury 2024 z języka angielskiego?

Egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym są przewidziane w tym roku na 9 maja (czwartek). Maturę z języka angielskiego uczniowie zaczną już o godz. 9:00, egzaminy z pozostałych języków na poziomie podstawowym zostaną przeprowadzone po południu, o godz. 14:00. Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym i poziomie dwujęzycznym odbędzie się w poniedziałek 13 maja o godz. 9:00. Egzaminy ustne z języków obcych nowożytnych są przewidziane w dniach 11-16 maja oraz 20-25 maja. Uczniowie przystępujący do matur w terminie dodatkowym będą zdawać język angielski:

  • 5 czerwca (środa) o godz. 9:00 – poziom podstawowy, termin dodatkowy,
  • 6 czerwca (czwartek), godz. 14:00 – poziom rozszerzony, termin dodatkowy,
  • 10-12 czerwca – egzaminy ustne, termin dodatkowy.

Poprawki matur odbędą się 20 sierpnia (egzaminy pisemne) oraz 21 sierpnia (egzaminy ustne – języki obce nowożytne).

Gdzie znaleźć arkusze maturalne z języka angielskiego?

Komplet arkuszy i dodatkowych materiałów udostępnia CKE na swojej stronie internetowej (cke.gov.pl). Informacje z tych arkuszy z pewnością pomogą w trakcie przedmaturalnych powtórek:

Arkusze maturalne z języka angielskiego 2022 i 2021

Matury próbne 2023: Arkusze i nagrania z języka angielskiego

Analiza arkuszy z matur próbnych 2023 pozwoli na uporządkowanie i przetestowanie utrwalonej wiedzy. Warto również zapoznać się z zasadami oceny zadań, przesłuchać nagrania i uważnie przeczytać dostępne transkrypcje.

Ile punktów na maturze z języka obcego nowożytnego?

Podobnie jak w przypadku pozostałych, obowiązkowych matur (z wyjątkiem przedmiotu dodatkowego) na maturze pisemnej i ustnej z angielskiego obowiązuje 30-procentowy próg zdawalności. Na egzaminie pisemnym (poziom podstawowy) można otrzymać maksymalnie 60 punktów, czyli wymagane jest otrzymanie min. 18 punktów. Wymagany poziom biegłości językowej to B1 oraz B1+ dla rozumienia tekstów pisanych oraz rozumienia ze słuchu. Matura ustna z języka angielskiego trwa 30 minut – wymagane jest uzyskanie min. 9/30 punktów. Uwaga: w przypadku matur ustnych z języków obcych nowożytnych nie określa się poziomu wymaganej biegłości językowej.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024.

Publikacje dostępne są na Sklep.infor.pl/matura 2024