Kwestia podwyżek nauczycielskich została już rozwiązana. Zmiany wdrożono, a samorządy wypłaciły pensje w nowej wysokości oraz wyrównania. Ile wynoszą zarobki nauczycielskie po podwyżkach? Które ze składowych elementów wynagrodzenia wzrosną?

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli po podwyżkach

Podwyżki, o które walczyły środowiska oświatowe ustalono ostatecznie na poziomie 33 proc. dla nauczycieli początkujących oraz 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Po wdrożonych zmianach wynagrodzenie zasadnicze (czyli minimalne, podstawowe) nauczyciela wynosi:

 • 4 908 zł brutto (wzrost o 1 218 zł), 3 675,95 zł netto – nauczyciel początkujący,
 • 5 057 zł brutto (wzrost o 1167 zł), 3 776,95 zł netto – nauczyciel mianowany,
 • 5 915 zł brutto (wzrost o 1 365 zł), 4 362,69 zł netto – nauczyciel dyplomowany.

Powyższe kwoty dotyczą nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym. W przypadku pozostałych nauczycieli (tu m.in. osoby z tytułem zawodowym magistra, bez przygotowania pedagogicznego; z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych) wynagrodzenie zasadnicze po podwyżkach wynosi:

 • 4 788 zł (wzrost o 1188 zł brutto) – nauczyciel początkujący,
 • 4 910 zł (wzrost o 1210 zł brutto) – nauczyciel mianowany,
 • 5 148 zł (wzrost o 1188 zł brutto) – nauczyciel dyplomowany.

Jakie dodatki do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli?

Do pensji podstawowej dochodzi wynagrodzenie za dodatkowe, przepracowane godziny oraz dodatki:

 • dodatek stażowy – za liczbę przepracowanych lat,
 • dodatek wiejski – 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek motywacyjny – do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek za uciążliwe warunki pracy,
 • dodatek za trudne warunki pracy,
 • dodatki funkcyjne np. z tytułu bycia wychowawcą klasy – kwota min. 300 zł,
 • przyznane nagrody specjalne,
 • "trzynastka" w wysokości podstawowego, miesięcznego wynagrodzenia.

Które dodatki są powiązane z wynagrodzeniem zasadniczym?

Nauczyciel nie otrzymuje wszystkich dodatków – część z nich ma charakter uznaniowy (tu m.in. dodatek motywacyjny). Z podstawową pensją jest powiązany m.in. dodatek stażowy i wiejski. Pierwszy z nich jest przyznawany za liczbę lat przepracowanych w szkole i wynosi 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek jest przyznawany za każdy, kolejny rok pracy, ale naliczany dopiero od 4-go roku pracy pedagogicznej i objęty limitem (może wynosić maks. 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego). Dodatek wiejski wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego i przysługuje nauczycielowi pracującemu w szkole na terenie wiejskim lub w mieście do 5 tys. mieszkańców.

Podwyżki obejmują również: wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, urlop (i ekwiwalent urlopowy), odprawę emerytalno-rentową (wielokrotność wynagrodzenia), odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy (nauczyciele zatrudnieni na umowie o pracę) oraz nagrody jubileuszowe (wypłacone w 2024 roku, według zasady korzyści):

 • za 20 lat pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • za 25 lat pracy – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • za 30 lat pracy – 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • za 35 lat pracy – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego,
 • za 40 lat pracy – 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.