Na taki wyrok gminy czekały od kilku lat. W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa2771/11) ostatecznie potwierdził, że rada gminy może ustalać pensum dla nauczycieli pedagogów i logopedów nawet do 40 godzin tygodniowo.

– Dzięki korzystnemu wyrokowi zaoszczędziliśmy prawie cztery etaty, bo zmusiliśmy nauczycieli do dłuższej pracy. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych na jednego specjalistę przypada obecnie około 173 uczniów – mówi Elżbieta Kiełbasińska, naczelnik wydziału edukacji i sportu w Legionowie.

Dodaje, że samorządy będą zwiększać pensum pedagogom i psychologom, bo z roku na rok liczba dzieci korzystających z ich pomocy rośnie.

uczniowie

uczniowie

źródło: ShutterStock

– Od kondycji finansowej organu prowadzącego placówkę oświatową powinno zależeć, ile nauczyciel ma mieć zajęć tygodniowo. Wtedy nie dochodziłoby do likwidacji szkół i przekazywania ich osobie fizycznej, która zatrudnia pedagogów na mniej korzystnych warunkach – mówi Monika Rubaj-Królikowska, radca prawny w gminie Ustka.

Dodaje, że przez sztywne pensum wynikające z karty nauczyciela, samorządy muszą dopłacać do oświaty. Podobnie uważają przedstawiciele innych gmin, które nakłaniają nauczycieli do dłuższej pracy na terenie szkoły.

– Ten wyrok jest dla nas nadzieją, że wkrótce może będziemy wpływać na pensum pozostałych nauczycieli – mówi Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, wójt gminy Repki.

Jej zdaniem mimo że w podległych szkołach nauczyciele są do dyspozycji dyrektora przez 40 godzin tygodniowo, to nie można wydać zarządzenia o zwiększeniu im liczby zajęć.

Oświatowe związki zawodowe nie chcą jednak zaakceptować wyroku WSA.

– Musimy wystosować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, bo orzeczenie to może być dyskryminujące – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.

Tłumaczy, że w efekcie wyroku WSA pedagog zatrudniany przez gminę może pracować 28 godzin tygodniowo, a jego kolega z taką samą specjalnością, ale wynagradzany przez powiat o 10 godzin więcej.