W miastach rozpoczęła się kampania zachęcająca rodziców, by wysyłali sześciolatki do oddziałów zerowych w szkołach. W ten sposób samorządy chcą wygospodarować w przedszkolach miejsca dla młodszych dzieci.
Formalnie każde dziecko w wieku od trzech do sześciu lat ma prawo uczęszczać do przedszkola (a sześciolatki mają nawet taki obowiązek). Jednak z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli (z czerwca ubiegłego roku) wynika, że jest to prawo tylko teoretyczne. Wciąż są gminy, w których liczba zgłoszeń do przedszkoli jest o 60 proc. wyższa niż oferowanych jest miejsc. Największe problemy są na wsiach i w dużych miastach.
Jednak mimo ewidentnych braków wiele samorządów nie tworzy dodatkowych miejsc w przedszkolach, a jeśli już, to często kosztem starszych uczniów, dla których organizują zerówki w przepełnionych podstawówkach.