Nie tylko duże ośrodki, ale też małe uniwersytety są oblegane przez kandydatów na studia medyczne.
Rośnie liczba chętnych na studia na kierunku lekarskim. Kandydatów, jak co roku, jest więcej niż miejsc, i to na wszystkich uczelniach prowadzących takie studia. I tak Gdański Uniwersytet Medyczny odnotował wzrost liczby chętnych o 483 osoby (z 2405 w roku 2018/2019 do 2888 w roku 2019/2020), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – o 56 osób (do 3870), Uniwersytet Medyczny w Lublinie – o 625 osób (do 3476), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – o 376 (do 3005), Śląski Uniwersytet Medyczny – o 83 osoby (do 5026). Na Uniwersytecie Opolskim chętnych (na studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie) jest więcej o 2065 (z 1900 kandydatów na 3965).
Na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który od tego roku uruchomił kierunek lekarski, zgłosiło się 1641 chętnych. Spadek zauważono natomiast na tak renomowanych uczelniach jak Uniwersytet Jagielloński (o 240 osoby – z 1374 na 1134) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (o 279 osób – z 2263 na 1984).