Nauczyciel likwidowanego gimnazjum w pierwszej kolejności może przejść w stan nieczynny.

Reforma oświaty likwiduje gimnazja - placówka albo jest całkowicie likwidowana, albo zostanie przekształcona bądź włączona do 8-letniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I stopnia. Tymczasem przepisy nie rozstrzygają, kto przejmie obowiązki prawno-pracownicze po likwidacji gimnazjów>>

Co stanie się z nauczycielami zatrudnionych w gimnazjach?

Stan nieczynny. Przede wszystkim taki nauczyciel będzie miał możliwość skorzystania ze stanu nieczynnego. Każdy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w wygaszanych gimnazjach oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których będą prowadzone klasy gimnazjalne, będzie mógł przejść w stan nieczynny bez względu na wymiar zatrudnienia - przeniesienie w stan nieczynny nastąpi z początkiem kolejnego roku szkolnego.

Jeśli jednak nauczyciel nie wyrazi zgody na przejście w stan nieczynny, z końcem roku szkolnego stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany. Stan nieczynny ustaje, jeśli nauczyciel podejmie kolejne zatrudnienie.

W praktyce w 2017 roku dyrektorzy wygaszanych gimnazjów do końca maja musieli wskazać nauczycieli, dla których zabraknie zatrudnienia, informując ich jednocześnie o automatycznym przejściu w stan nieczynny od września. Jeśli nauczyciel nie wyraził zgody lub nie ustosunkował się do pisma w ciągu siedmiu dni, został przeniesiony w sześciomiesięczny stan nieczynny - pozostanie więc w zatrudnieniu i otrzyma wynagrodzenie za pierwszą połowę roku szkolnego 2017/2018.

W przypadku, gdy nauczyciel w ogóle odmówi przejścia stan nieczynny, dyrektor - bez konsultacji ze związkami zawodowymi - wręczy mu oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy.

Ograniczenia zatrudnienia nauczyciela. Zamiast przeniesienia w stan spoczynku dyrektor może zaproponować nauczycielowi ograniczenie zatrudnienia. W związku z tym, że pełne zatrudnienie nie jest możliwe, może zostać ono zmniejszone do wymiaru ½ zajęć lub niższego - przy czym dyrektor nie musi rozwiązywać dotychczasowego stosunku pracy. Jeśli w późniejszym czasie nauczyciel zostanie zwolniony, odprawa pracownicza będzie mu przysługiwała z pełnego wymiaru zatrudnienia.

Z kolei za zgodą nauczyciela dyrektor może nałożyć na niego obowiązek uzupełnienia pensum, poprzez podjęcie pracy w innej szkole lub szkołach, także w wymiarze większym niż ½ obowiązkowego wymiaru. Za zgoda nauczyciela lub na jego prośbę dyrektor może również przenieść go do innej szkoły lub na inne stanowisko w tej samej szkole.

Jednak wszystkie te procedury dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony - pedagog zatrudniony na umowie terminowej musi się liczyć z tym, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony.

Natomiast z końcem roku szkolnego 2018/2019, kiedy gimnazja zostaną ostatecznie wygaszone, wszyscy jeszcze zatrudnieni nauczyciele otrzymają wypowiedzenia i odprawy pracownicze. Więcej o odprawach przeczytasz tutaj>>