Reforma oświaty rozpocznie się od nowego roku szkolnego. Celem reformy edukacji jest podniesienie poziomu nauczania - mówi w rozmowie z PAP doradca Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty prof. Andrzej Waśko.

Reforma zakłada, że w miejsce obecnych gimnazjów pojawią się ośmioletnie szkoły podstawowe oraz wydłuży się czas edukacji w szkołach średnich - będą czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Odnosząc się do głównych założeń reformy edukacji i komentując kroki podjęte w celu jej przygotowania, prof. Andrzej Waśko powiedział, że "proces ustalania nowej sieci szkół, który zakończył się w pierwszym półroczu tego roku, przebiegał sprawnie i bez większych oporów".

"Ta reforma uzyskała milczące poparcie większości społeczeństwa. Zasadniczym celem reformy jest podniesienie poziomu nauczania ogólnego. Kluczowe w tym zakresie jest wydłużenie szkoły ponadpodstawowej do 4 lat. Pozwala to lepiej przygotować kandydatów na studia wyższe i lepiej kształcić polską inteligencję i utrzymać inteligentny model kultury. Za tą reformą stoją przede wszystkim kwestie długofalowego interesu narodowego” – mówi prof. Waśko.

Doradca prezydenta wskazuje także, na szereg błędów wprowadzonych do systemu oświaty i potrzebie ich naprawy.

„Do tych błędów należą m.in. problemy związane z utworzeniem trzyletniego gimnazjum. Miało ono mieć charakter wychowawczy, jednak to oddzielenie procesu edukacyjnego na 3 lata i wyrywanie młodzieży w najważniejszym okresie ich rozwoju ze środowiska szkolnego w praktyce zaowocowały dużymi problemami wychowawczymi. Na ten temat było wiele publikacji i powszechna opinia nauczycieli i samorządowców nie była przychylna” – zauważa prof. Waśko.

Prof. A. Waśko wskazuje trzy główne elementy reformy szkolnictwa, którymi są: lepsza edukacja historyczna, kształcenie humanistyczne oraz odbudowa kształcenia zawodowego. Ważna jest też - zdaniem doradcy prezydenta - kwestia uzupełnienia modelu kształcenia humanistycznego, literackiego i przywrócenie pełnego kanonu literatury narodowej w szkole podstawowej i średniej.

„Ta reforma dotyczy przede wszystkim edukacji historycznej w polskiej szkole w takim zakresie, takiej formie i treści, która jest zgodna z polską tradycją edukacyjną i duchem polskiej kultury, a poza tym jest konieczna do tego, żeby wychować dobrych obywateli, świadomych patriotów, którzy znają swoją tożsamość i poczucie wartości. W ostatnich latach widoczna była propaganda wstydu i obniżenie poczucia wartości młodych Polaków, dlatego ta zmiana ma temu zapobiegać i pomagać w zintegrowaniu się z państwem. Dzisiaj obserwujemy bardzo pozytywne zmiany w społeczeństwie na wielu polach życia społecznego. Jest zwrot w postawach patriotycznych i tutaj zmiany programowe w zakresie historii wpisują się w społeczne oczekiwania” – kontynuuje prof. Waśko.

Istotnym elementem reformy edukacji jest odbudowa kształcenia zawodowego.

„Mieliśmy sytuację, że reformy niekonsekwentne i rozłożone na wiele lat spowodowały kryzys starego systemu szkół zawodowych i techników. Zmieniła się struktura polskiej gospodarki w latach transformacji i - zdaniem rządu - trzeba pilnie otworzyć ścieżkę kształcenia zawodowego, które zyskało prestiż i jest poszukiwane na rynku edukacyjnym. Należy dostosować te ścieżki kształcenia zawodowego do potrzeb współczesnej gospodarki, do potrzeb planów jej rozwoju” – zaznacza ekspert i dodaje, że proces reform edukacyjnych z punktu widzenia organizacyjno-prawnego został zakończony. Teraz zdaniem prof. Waśki, kluczowa jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy.

„Moja funkcja doradcy prezydenta została zakończona. Teraz dalsze kroki leżą po stronie Kancelarii Prezydenta” – kończy prof. A. Waśko.