statystyki

Do 2020 r. wszyscy Polacy z dostępem do internetu min. 30 Mb/s. Rząd przyjął projekt ustawy

01.03.2016, 14:25
komputer-haker-internet

Nowe rozwiązania ustawowe powinny obowiązywać od 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. źródło: ShutterStock

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Reklama


Reklama


Znowelizowane przepisy przyczynią się do usunięcia najważniejszych barier administracyjnych i prawnych w procesie inżynieryjno-budowlanym blokującym rozwój sieci szerokopasmowych. Umożliwią też przyspieszenie i obniżenie kosztów realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych. Zapewnią wdrożenie przepisów dyrektywy nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Umożliwią wykonanie zaleceń wynikających z raportu NIK – „Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Zlikwidowanie barier inwestycyjnych i obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych będzie możliwe przez intensywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, lepszą współpracę w zakresie planowania prac inżynieryjno-budowlanych oraz usunięcie przeszkód w dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków i infrastruktury w budynkach.

Nowe regulacje, zapewniając uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, ułatwią budowę sieci szerokopasmowych, w tym realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z tego programu do wykorzystania jest ponad 1 mld euro. Pomoc trafi przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Będzie przeznaczona na wsparcie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, które zapewnią dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 30 Mb/s i większej. Przewidziano także rozwiązania prawne, które operatorom telekomunikacyjnym ułatwią realizację inwestycji niezbędnych do organizacji Światowych Dni Młodzieży.

Znowelizowane przepisy mają przybliżyć Polskę do osiągnięcia celów przyjętych w Narodowym Planie Szerokopasmowym i Europejskiej Agendzie Cyfrowej.

Cele dotyczące sieci szerokopasmowych określone w EAC to: do 2013 r. wszyscy Europejczycy mają mieć dostęp do podstawowych połączeń szerokopasmowych, a do 2020 r. – możliwość dostępu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, ponadto przynajmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych ma mieć możliwość dostępu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Cele wyznaczone do 2020 r. zostaną osiągnięte tylko wtedy, jeżeli zostaną zmniejszone koszty rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

W znowelizowanej regulacji rozszerzono krąg podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Po zmianach będą do tego zobowiązani np. zarządzający terenami kolejowymi. Obowiązek ten od 2010 r. dotyczy przedsiębiorstw energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Przewidziano także obowiązek przekazywania informacji przez te podmioty o posiadanej infrastrukturze technicznej, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w celu zaplanowania przez niego budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Wprowadzono obowiązkową jawność części danych zbieranych w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej corocznie przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotyczy to m.in. danych o podmiocie posiadającym infrastrukturę lub świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w danej lokalizacji oraz informacji o tej lokalizacji.

Przewidziano także utworzenie odrębnego Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (PIT), prowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zadaniem PIT będzie udzielanie m.in. informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. Dostęp do tych informacji będzie za pośrednictwem strony internetowej, a ich gromadzenie nastąpi w bazie danych w systemie teleinformatycznym. Udostępnianie danych z PIT będzie nieodpłatne.

Zaproponowano wprowadzenie obowiązku wyposażania m.in. budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeżeli nie jest on w nią wyposażony, a jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie.

Według nowych przepisów prezes UKE będzie mógł określić w decyzji, tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oraz umieszczenia na niej obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Decyzje te będą wiążące dla nadleśniczych, zarządców terenów zamkniętych, właścicieli (zarządców) co najmniej 10 budynków wielorodzinnych (chodzi o spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe). Zmiany te wpłyną na przyspieszenie negocjacji z tymi podmiotami oraz zmniejszenie kosztów zawieranych umów o dostęp do nieruchomości.

W nowych regulacjach przewidziano obowiązek koordynacji robót budowlanych Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie mógł budować szybką sieć telekomunikacyjną w tym samym czasie i w tym samym miejscu co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych. Wprowadzono także obowiązek informowania, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o planowanych w terminie 6 miesięcy robotach budowlanych finansowanych ze środków publicznych.

Przewidziano także inne zmiany ustawowe. Skrócono termin na wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej z 65 do 45 dni. Wprowadzono nowe zasady ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji o lokalizacji. Wprowadzono obowiązek udostępniania kanałów technologicznych w decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

W przepisach wskazano obowiązek przeprowadzenia, na uzasadniony wniosek jednostki samorządu terytorialnego, kontroli w zakresie pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych. Przewidziano możliwość rozpoczęcia użytkowania instalacji radiokomunikacyjnych w momencie zgłoszenia jej organowi ochrony środowiska, jeżeli przekazana dokumentacja potwierdza utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych.

Nowe rozwiązania ustawowe powinny obowiązywać od 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

  • mieszkaniec Leszna(2016-03-01 21:59) Odpowiedz 30

    Mieszkam na peryferiach Leszna w Wielkopolsce, gdzie cały czas internet Neostrady z Orange jest bardzo słaby i mimo to muszę płacić co miesiąc abonament za internet Neostrady 49 złotych abonamentu. Przez to jestem bardzo wkurzony, gdyż jest to dla mnie za wolny Internet stacjonarny NEOSTRADA. Przez to zatrzymują mi się filmy, czy też wolniej otwierają się strony internetowe, na których są zdjęcia. Ponadto internet LTE należący do Plus GSM jest jeszcze słabszy 2, 3, 5 Mb/s, a nawet 0,5 Mb/s z powodu przeciążonego masztu GSM. Uzyskiwałem odpowiedź, że nie ma warunków technicznych ze względu na zbyt dużą odległość do centrali i że też nie mogę mieć jeszcze szybszego Internetu stacjonarnego Neostrada. Jesienią 2015 r. firma światłowodowa kopała rowy pod posesjami na ulicach Leszna w Wielkopolscei instalując kabel światłowodowy wprowadzając w Lesznie i okolicach stacjonarny internet światłowodowy i to nawet kopiąc rowy pod każdą posesją przy ulicach graniczących z ulicą na peryferiach Leszna, przy której mieszkam. Ucieszyłem się myśląc, że będą światłowodowe kable pod posesjami sąsiadów i pod moją posesją. Oburzyłem się dzwoniąc do firmy światłowodowej. Firma światłowodowa poinformowała mnie, że z powodu braku pieniędzy nie będą kopane rowy oraz nie będą przeprowadzane kable światłowodowe pod posesjami sąsiadów i pod moją posesją. Strasznie się oburzyłem wiedząc jeszcze, że koszty kopania rowów i kładzenia kabli światłowodowych celem szybkiego internetu pochodzą przede wszystkim z Unii Europejskiej i wynoszą miliard euro. Poczułem się tak, jakby pominięto znajdujące się w Lesznie posesje sąsiadów i moje, przy których zamieszkują gorsi mieszkańcy. Takie pominięcie innych posesji jest niesprawiedliwe. Będąc oburzonym natychmiast napisałem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu i poprosiłem Urząd Komunikacji Elektronicznej o zbadanie sprawy, dlaczego firma Światłowód do domu pominęła kilkanaście w/w posesji w Lesznie oraz czy firma światłowodowa dokończy budować sieć światłowodową czyli sięgającą do domu/mieszkania/firmy i instalując kabel światłowodowy przy pozostałych kilkunastu posesjach w Lesznie. Strasznie się oburzyłem otrzymując następującą odpowiedź: „koszt budowy i przyłączenia Pana gospodarstwa do sieci wynosi 15.000 złotych. To tylko wykopanie pod posesją pół metrowego rowu i podłączeniu kilku lub kilkunastu metrów kabla światłowodowego. Według mnie takie wykopanie pod posesją pół metrowego rowu i podłączeniu kilku lub kilkunastu metrów kabla światłowodowego może kosztować od 200 do 500 złotych. Według mnie duża część unijnych pieniędzy przechodzi do kieszeni mafii. Ja tego tak nie odpuszczę. Zamierzam też skierować sprawę do zbadania w Departamencie Informatyki Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, aby sprawdzono, czy rzeczywiście koszt budowy i przyłączenia jednego gospodarstwa do sieci wynosi 15.000 złotych. Dodam jeszcze, że u nas w Polsce na lepszy internet to czeka się latami. Taka biurokracja.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama