Od 1 czerwca 2024 r. kierowcy mogą się spodziewać istotnych zmian w przeprowadzaniu badań technicznych niektórych pojazdów. Nowelizacja obecnych przepisów ma ułatwić proces badania technicznego, umożliwiając jego przeprowadzenie także poza stacją kontroli pojazdów. O jakie konkretnie pojazdy chodzi?

Szykują się ważne zmiany dla kierowców. 1 czerwca 2024 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 141).

Badanie techniczne poza stacją kontroli. Jakie pojazdy?

Rozporządzenie ma wpływ na zakres i sposoby przeprowadzania badań technicznych niektórych pojazdów. Projektem nowelizacji mają być objęte m.in.

  • ciągniki rolnicze oraz ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h,
  • ciągniki gąsienicowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h,
  • przyczepy przystosowane do połączenia z tymi pojazdami.

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują procedury badań technicznych poza stacją kontroli pojazdów, dlatego nowe przepisy mają uprościć tę procedurę.

Badanie techniczne poza stacją. Jaki zakres?

Projekt nowelizacji przewiduje zmiany w załączniku do rozporządzenia, określające zakres badania technicznego. Zakłada się dodanie nowego działu 1b określającego zakres badania technicznegociągnika rolniczego i ciągnika gąsienicowego, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami.

Jednocześnie, aby zapewnić jednolite podejście, zmiany te będą dotyczyły również badań technicznych przeprowadzanych na stacji kontroli pojazdów.

Zobacz też:

Warunki przeprowadzenia badania technicznego

Aby przeprowadzić badanie techniczne poza stacją kontroli pojazdów, podmiot prowadzący stację powinien dysponować odpowiednim sprzętem. Chodzi m.in. o:

  • urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu 115 kN, w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu podczas badania technicznego albo urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej, w wersji mobilnej;
  • ekran do oceny ustawienia świateł i miernik światłości do oceny światłości świateł pojazdu.

Diagnosta, który przeprowadzi badanie techniczne, będzie musiał natychmiast zanotować wynik tego badania w rejestrze badań technicznych, jednak niezwłocznie, nie później niż w dniu, w którym badanie zostało przeprowadzone.

Ważne

Tańsza benzyna na majówkę [CENY]

Przeczytaj też: Niższe ceny paliw na majówkę. Gdzie będą promocje? [CENY]

Kiedy zmiany w badaniach technicznych? [TERMIN]

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie w fazie opiniowania. Wejście w życie nowelizacji przewidziane jest na 1 czerwca 2024 r.