Wolno nałożyć karę finansową na operatora, który nie uzyskał zgody na przekazanie numerów swoich użytkowników innemu podmiotowi w celach marketingowych, a mimo to je przekazał – uznał wczoraj SN.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nałożył w 2011 r. na Polską Telefonię Cyfrową (obecnie: T-Mobile) karę w wysokości 5 mln zł za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów i użytkowników końcowych na używanie automatycznych systemów wywołujących (dalej: ASW) dla celów marketingu bezpośredniego. T-Mobile przekazało bowiem ich listę przedsiębiorstwu organizującemu loterię oraz firmie Upstream, która przygotowała akcję telemarketingową „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem”. Do komunikacji użyto wiadomości SMS oraz interaktywnych komunikatów głosowych. Kara finansowa została podtrzymana przez sąd I instancji oraz sąd apelacyjny, ale T-Mobile zaskarżyło decyzję UKE także do Sądu Najwyższego.
– Nie ma podstaw, żeby czyn przypisać T-Mobile, które nie używało bezpośrednio systemu wywołującego – argumentował wczoraj radca prawny Sławomir Dudzik, pełnomocnik T-Mobile. Wskazywał, że to firma Upstream powinna była uzyskać zgody, o których mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.; dalej: p.t.). I dodawał, że art. 160 pkt 1 tej ustawy stanowi, iż obowiązkiem zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej objęci są nie tylko operatorzy, ale również podmioty z nimi współpracujące.