W przypadku recept rocznych konieczne jest kupowanie leków z podziałem na moduły. Dzieleniem recept zajmowali się do tej pory farmaceuci, co było uciążliwe, kłopotliwe i nie zawsze proste. Od 1 marca jednak zadanie to przejął system.

Jak dotychczas wyglądała realizacja recept rocznych?

Od 1 listopada 2023 roku recepty roczne były realizowane na podstawie znowelizowanej ustawy refundacyjnej. Zgodnie z nią kupowanie leków musiało być realizowane w 3 modułach – czyli aby wykupić receptę roczną, należało pojawić się w aptece trzykrotnie.

Działo się tak, ponieważ w przypadku recept na leki przepisane na dłużej niż 120 dni stosowania należało wydać początkowo produkt w ilości niezbędnej na 120 dni, a kolejna realizacja była możliwa dopiero po ¾ okresu tej realizacji, czyli 90 dniach.

Co istotne, zmiany objęły nie tylko recepty wydane po 1 listopada 2023 roku, lecz także te, które były już realizowane.

Problemy z wyliczaniem prawidłowych dawek leków

Od listopada więc pacjent, aby wykupić roczną receptę, musiał pojawić się w aptece 3 razy, a farmaceuta musiał przeliczyć ilość leku, by była odpowiednia na każdy okres. A to stanowiło nierzadko problem.

Przede wszystkim nie zawsze było możliwe wydanie leku na 120 dni przez to, jakie opakowania leków są dostępne (przykładowo, jeżeli w opakowaniu jest 200 tabletek, a tabletkę przyjmuje się raz dziennie, to trudno wydać pacjentowi odpowiednią liczbę na 120 dni). Problematyczne było też dzielenie leków w ampułkach. W związku z tym zdarzało się, że leków na dany okres było za mało. Nierzadko odpowiedni podział wymagał skomplikowanych obliczeń i zajmował czas, który farmaceuci mogliby poświęcić na inne zadania, jak chociażby porady czy szczepienia.

Nowy system usprawni wydawanie leków

1 marca 2023 roku wszedł w życie art. 96 a ust. 7ab ustawy – Prawo farmaceutyczne: "Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, za wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia".

Wspomniany system to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Zamiast farmaceuty będzie on obliczał odpowiednie ilości leków dla pacjentów.

Czego nie obejmie system?

Aktualnie system nie obliczy ilości leków w przypadku leków recepturowych, produktów przeznaczonych do stosowania na okres nieprzekraczający 120 dni, importu docelowego, e-recept farmaceutycznych wystawionych w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta oraz produktów o złożonej strukturze opakowań.

Jak podaje PoradnikZdrowie.pl, "[m]inisterstwo zaznacza jednak, że dla ww. wyjątków przewidziana jest możliwość wystawienia e-recepty z użyciem schematu dawkowania na dotychczasowych zasadach".