Niedługo wszystkim seniorom w Polsce zostanie wypłacona 13. emerytura. Waloryzacja emerytur sprawiła, że znana jest już kwota świadczenia, jaką dostaną emeryci. Wiadomo także, kiedy świadczenie trafi do seniorów.

Seniorzy otrzymują trzynastą emeryturę od 2019 roku. Jej wysokość nie zależy od kwoty standardowej emerytury. ZUS automatycznie wypłaca to dodatkowe świadczenie, bez konieczności składania wniosków. Trzynasta emerytura jest wypłacana raz w roku wszystkim emerytom i rencistom w wysokości minimalnej emerytury, która od 1 marca 2024 wynosi 1780,96 zł brutto. Tegoroczna trzynastka będzie wypłacana w tej samej kwocie. Dzięki waloryzacji wartość tego świadczenia wzrosła o 12,12 proc., co skutkowało podniesieniem minimalnego ustawowego poziomu emerytury z 1588,44 zł do 1780,96 zł.

13. emerytura - terminy

Wypłata trzynastej emerytury w 2024 roku nastąpi w takim samym terminie, jak w poprzednich latach. Oznacza to, że seniorzy otrzymają to świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już w kwietniu. Wypłata świadczenia powinna nastąpić w terminie, który jest standardowy dla otrzymywanych przelewów z ZUS.

Terminarz wypłat 13. emerytury 2024 to: 1 kwietnia, 5 kwietnia (tego dnia pieniądze dostaną także osoby, które świadczenia otrzymują 6. dnia miesiąca), 10 kwietnia, 15 kwietnia, 19 kwietnia (wypłata przyspieszona o jeden dzień, z 20 kwietnia) i 25 kwietnia.

Kto otrzyma 13. emeryturę?

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoby uprawnione do dodatkowego świadczenia z programu Emerytura Plus to te, które spełniają kryteria uprawniające do otrzymania świadczeń zgodnie z ustawą dotyczącą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, które mają moc prawną do dnia 31 marca.

Wśród osób uprawnionych do dodatkowego świadczenia z programu Emerytura Plus znajdują się seniorzy korzystający z różnych rodzajów emerytur, takich jak emerytury pomostowe, emerytury okresowe czy emerytury częściowe. Dodatkowo obejmuje to także osoby pobierające rentę z powodu niezdolności do pracy, rentę rodzinną lub socjalną, oraz osoby mające prawo do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. Ważne jest też to, że dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów jest wypłacane automatycznie z urzędu - nie trzeba składać wniosków w tej sprawie.

Kto nie otrzyma 13. emerytury?

Wyłączenie z otrzymania trzynastej emerytury to zazwyczaj sytuacja, która dotyczy jedynie niewielkiego odsetka seniorów. Do grupy osób, które nie otrzymają 13. emerytury, należą sędziowie i prokuratorzy na emeryturze oraz ci emeryci, których wypłata świadczenia została zawieszona na dzień 31 marca 2024 roku. W przypadku tych ostatnich ZUS wstrzyma wypłatę, jeśli są to osoby korzystające z wcześniejszej emerytury i zarabiają ponad 130 proc. przeciętnej pensji (czyli 9802,50 zł brutto).

13. emerytura - kwoty

Trzynasta emerytura w 2024 roku będzie równa najniższej wysokości emerytury po przeprowadzonej w marcu waloryzacji. To oznacza, że wyniesie 1780,96 zł brutto. Po odjęciu składki zdrowotnej maksymalna kwota, jaka trafi na konta seniorów, to 1620,67 zł netto.

Co jest potrącane z 13. emerytury?

Seniorzy, otrzymując trzynastą emeryturę, są zobligowani do zapłacenia nie tylko 9 procent składki zdrowotnej, ale także podatku dochodowego w wysokości 12 procent PIT. W rezultacie wysokość dodatkowego świadczenia będzie różna dla każdego z seniorów.

Dla wielu emerytów, przekroczenie kwoty 2500 zł brutto występuje, gdy dodamy do siebie emeryturę podstawową oraz trzynastą. Emerytura do kwoty 2500 zł brutto jest zwolniona z opodatkowania PIT. Emerytury przekraczające 2500 zł brutto wymagają dodatkowego opodatkowania dochodowego, co skutkuje zmniejszeniem kwoty trzynastej emerytury, którą otrzymują seniorzy na rękę. Jeżeli suma emerytury i trzynastki przekracza kwotę 2500 zł brutto, tym niższa staje się wysokość dodatkowego świadczenia.

Kiedy będą wysyłane decyzje o 13. emeryturze?

Decyzje będą rozsyłane od kwietnia. ZUS ma zamiar zaoszczędzić na kosztach wysyłki, dlatego w jednym terminie i w jednej kopercie prześle decyzję dotyczącą waloryzacji oraz decyzję o przyznaniu dodatkowego świadczenia.

Można także skorzystać z możliwości cyfrowych. Wszystkie osoby, które mają dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS mogą wcześniej – jeszcze przed otrzymaniem decyzji – sprawdzić informację o wysokości waloryzacji.

Jak sprawdzić, czy kwota jest właściwa?

W decyzji dotyczącej wysokości emerytury po waloryzacji zawarta jest kwota emerytury brutto na koniec lutego danego roku, a także wskaźnik waloryzacyjny oraz obliczona kwota emerytury brutto po przeprowadzonej waloryzacji.

Jeśli emeryt lub rencista otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, w decyzji waloryzacyjnej zostanie także podana wysokość tego dodatku. Wiele osób zgłasza się do ZUS twierdząc, że dodatek nie jest im wypłacany, ponieważ porównują kwotę wypłacaną z podanymi w decyzji waloryzacyjnej kwotami brutto.

Jednak otrzymują oni kwotę netto, gdyż z emerytury lub renty są automatycznie potrącane: zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Należy zaznaczyć, że to samo dotyczy emerytur zwolnionych z PIT - tj. tych poniżej 2500 zł, których roczna suma nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł. Mimo zwolnienia z PIT, od tych emerytur również pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie te informacje znajdują się w decyzji waloryzacyjnej, dlatego ważne jest dokładne jej przeanalizowanie przez świadczeniobiorców.

Czytaj też: Duże zmiany w dodatkach do emerytury po 65. i 75. roku życia. Nowe kwoty