Leczenie próchnicy, odbudowa rozległego ubytku, wypełnienie kanału, lakierowanie, rentgenodiagnostyka czy chirurgiczne usuwanie zębów – każde z tych świadczeń możemy wykonać bezpłatnie w ramach NFZ. Co jeszcze znalazło się na najnowszej liście świadczeń?

Dbanie o zęby przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia jamy ustnej, jak i naszego ogólnego stanu zdrowia. Zapobiega próchnicy, chorobom dziąseł, pozwala zachować świeży oddech, a nawet… zdrowy układ krążenia. Badania sugerują bowiem związek między stanem zdrowia jamy ustnej, a chorobami serca i układu krążenia.

Nie wszyscy wiedzą, że wiele zabiegów stomatologicznych można wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Choć, niestety, wiąże się to często z dość długimi kolejkami, warto zapisać się do stomatologa, zwłaszcza gdy nie potrzebujemy pilnej pomocy. Zdarzają się jednak również takie sytuacje, gdy po zgłoszeniu się z bólem zęba do dowolnego dentysty lub przychodni stomatologicznej z umową z NFZ, lekarz może przyjąć nas w dniu zgłoszenia.

Polacy dość rzadko korzystają z pomocy dentysty w ramach NFZ, co nierzadko wynika – oprócz długiego czasu oczekiwania na wizytę - z niepełnego zakresu świadczonych usług na NFZ. Koszyk procedur gwarantowanych jest ograniczony i brakuje w nim m.in. wielu świadczeń endodontycznych, ortodontycznych czy implantologicznych. Na liście świadczeń gwarantowanych w leczeniu stomatologicznym znajduje się jednak blisko 200 pozycji. Poniżej przedstawiamy jakie świadczenia znalazły się na liście.

Kto może skorzystać w dentysty na NFZ?

Wiele osób zastanawia się, jak skorzystać z dentysty na NFZ. Nie jest to trudne. Skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej i darmowych zabiegów u dentysty w ramach NFZ może każdy, kto ma prawo do świadczeń. Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie.

Z jakich świadczeń można skorzystać u dentysty na NFZ?

Co można zrobić u dentysty na NFZ? W ramach NFZ możemy wykonać następujące zabiegi u stomatologa:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczna (obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego)
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe (udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi)
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe (udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi)
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne (wraz z innymi świadczeniami gwarantowanymi)
 • Leczenie próchnicy powierzchniowej
 • Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 • Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
 • Czasowe wypełnienie kanału
 • Wypełnienie kanału
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia (świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku)
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego (świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia)
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego (świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia)
 • Chirurgiczne usunięcie zęba (świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia)
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem (świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia)
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy
 • Wizyta adaptacyjna (dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci)
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb
 • Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
 • Impregnacja zębiny
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
 • Amputacja przyżyciowa miazgi
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
 • Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA
 • Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
 • Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego (świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia)
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
 • Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej - jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
 • Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich
 • Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy
 • Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk
 • Gingiwoosteoplastyka
 • Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa
 • Założenie opatrunku parodontologicznego
 • Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
 • Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba

Świadczenia gwarantowane z zakresu protetyki:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy