Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 1 lutego wydał rozporządzenie dotyczące zakresu świadczeń dostępnych dla pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym i izbie przyjęć. Usługi medyczne zostały podzielone na siedem kategorii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 26 lutego.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie dotyczące zakresu świadczeń oferowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć. Lista usług medycznych została podzielona na siedem kategorii, obejmując m.in. badania obrazowe, konsultacje lekarskie, terapię przeciwbólową, diagnostykę oraz hospitalizację. Dokument zawiera kompletny zakres świadczeń dostępnych dla pacjentów korzystających z pomocy na SOR lub izbie przyjęć. Zarządzenie zacznie obowiązywać od 26 lutego.

Kategoria 0 i 1

Zakres świadczeń medycznych dostępnych w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz izbie przyjęć został podzielony na siedem kategorii, co dowodzi do znacznej różnorodności usług, z których mogą skorzystać pacjenci.

W kategorii 0 znajduje się jedno świadczenie, a mianowicie wykonanie segregacji medycznej w SOR, która obejmuje pacjentów, którzy zgłaszają się po pomoc.

Kategoria 1 obejmuje:

 • poradę lekarską, konsultację, asystę — procedura sprawozdawana w przypadku realizacji porady przez lekarza dyżurnego SOR,
 • opiekę pielęgniarki lub położnej,
 • badanie palpacyjne odbytu,
 • elektrokardiografię z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem),
 • badanie spirometryczne,
 • kardiotokografię,
 • pulsoksymetrię,
 • założenie kołnierza szyjnego,
 • założenie opatrunku na ranę - inne,
 • płukanie oka,
 • płukanie ucha,
 • ochronę otoczenia przed pacjentem - procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego,
 • leczenie farmakologiczne - to kompleksowe świadczenie jest dostosowane do potrzeb i stanu pacjenta, obejmując różnorodne formy farmakoterapii, takie jak doustna, domięśniowa, śródskórna, podskórna, podjęzykowa, doodbytnicza oraz inhalacja przy użyciu nebulizatora,
 • stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych),
 • badania laboratoryjne - pakiet podstawowy,
 • badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka),
 • cewnikowanie żył - inne procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne; płukanie cewnika naczyniowego.

Kategoria 2

Pacjenci, którzy potrzebują badań obrazowych różnych obszarów ciała, mogą skorzystać z usług zawartych w kategorii 2. Oferta medyczna dostępna w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć jest także skierowana do osób po kontuzji, lub wypadku. Pełen zakres świadczeń z 2 kategorii to:

 • Usunięcie ciała obcego z przedniej części oka za pomocą magnesu,
 • Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki ocznej (bez użycia magnesu),
 • Zaopatrzenie urazu oka/oczodołu - inne, włączając w to opatrunki ochronne dla oka,
 • Przednia tamponada nosa w przypadku krwotoku,
 • Przyżeganie i tamponada nosa przy krwotoku,
 • Zamknięte nastawienie złamania nosa,
 • Szycie ran nosa,
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe,
 • Szycie ran: języka, warg, jamy ustnej, podniebienia,
 • Laryngoskopia i inne badania wziernikowe tchawicy,
 • Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej,
 • Nakłucie międzyżebrza z blokadą międzyżebrową,
 • Odprowadzenie hemoroidów,
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego przez cewkę jednorazową,
 • Wymiana cewnika stałego w drogach moczowych,
 • Operacyjne usunięcie ciała obcego z prącia,
 • Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej,
 • Inne metody oczyszczania ran, zakażeń lub oparzeń bez konieczności wycinania,
 • Szycie pojedynczych ran skóry i tkanki podskórnej o długości do 4,0 cm,
 • Szycie pojedynczych ran skóry i tkanki podskórnej o większej długości,
 • Wykonanie zdjęć rentgenowskich zębów oraz innych badań RTG, obejmujących m.in. zatoki nosa, nos, twarzoczaszkę, kręgosłup odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego, żeber, mostek, obojczyki, klatkę piersiową, płuca, miednicę, jamę brzuszną, kości barku i ramienia, łokcia/przedramienia, nadgarstka/dłoni, kości kończyny górnej, miednicy/biodra, uda/kolana/podudzia, kostki/stopy, kończyny dolnej, łopatkę, oraz inne zdjęcia w zależności od potrzeb.

W ramach usług z kategorii 2 pacjenci mogą również skorzystać z konsultacji lekarskiej, która obejmuje wszystkie specjalistyczne porady zlecone przez lekarza dyżurnego SOR.

Pozostałe procedury z kategorii 2 obejmują:

 • Pomiar szybkości odpływu moczu, włączając w to pomiar diurezy godzinowej,
 • Badanie palcem przetoki jelitowej,
 • Monitorowanie elektrokardiograficzne,
 • Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych,
 • Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych za pomocą kardiomonitora,
 • Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego,
 • Kilkukrotne, nieinwazyjne pomiary ciśnienia krwi,
 • Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym, w tym segregację medyczną w SOR poszkodowanych w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,
 • Założenie innego unieruchomienia gipsowego,
 • Opatrzenie obrażeń miednicy,
 • Unieruchomienie kończyny górnej,
 • Unieruchomienie kończyny dolnej,
 • Założenie szyny Kramera,
 • Założenie innej szyny unieruchamiającej,
 • Resuscytacja bezprzyrządowa BLS,
 • Tlenoterapia,
 • Kapnografia,
 • Testy/ocena psychologiczna,
 • Wprowadzenie maski krtaniowej,
 • Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka,
 • Wprowadzenie rurki doodbytniczej,
 • Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy, przepukliny, wypadniętego odbytu sztucznego,
 • Płukanie żołądka oraz płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową),
 • Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita,
 • Inne wlewy przezodbytowe,
 • Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy,
 • Płukanie rany - inne,
 • Wymiana rurki gastrostomijnej oraz różnego rodzaju opatrunków,
 • Usunięcie szwów,
 • Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii,
 • Usunięcie klamry, gipsu, szyny, szwów oraz ciała obcego z różnych obszarów (np. jamy ustnej lub odbytu),
 • Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów, antykoagulanta, sterydów, trankwilizatora,
 • Podanie anatoksyny tężcowej,
 • Szczepienie przeciw wściekliźnie,
 • Podanie antytoksyny przeciwtężcowej,
 • Stymulacja zatoki szyjnej,
 • Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa (bez urządzeń sterujących) oraz hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym,
 • Ręczne rozciąganie napletka, włączając w to odprowadzenie załupka,
 • Znieczulenie nasiękowe,
 • Specyficzne badania laboratoryjne - pakiet dodatkowy,
 • Unieruchomienie kręgosłupa.

Kategoria 3

Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego angażuje się w pomoc pacjentom w sytuacjach krytycznych, nawet w przypadku konieczności usuwania ciała obcego z tchawicy, kontrolowania obecności przetoki czy wykonywania tomografii komputerowej głowy.

Kategoria 3 obejmuje takie procedury, jak:

 • Drenaż ropnia przegrody nosa,
 • Inne nacięcie krtani/tchawicy (w tym konikotomię/tracheopunkcję),
 • Inne zabiegi diagnostyczne krtani (w tym fiberolaryngoskopię),
 • Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca,
 • Wenesekcję,
 • Gastroskopię,
 • Nacięcie ropnia okołoodbytowego,
 • Szycie rany odbytu,
 • Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca,
 • Przezskórna cystostomia,
 • Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego,
 • Założenie zewnętrznego stabilizatora kości (np. miednicy),
 • Zamknięte lub otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji,
 • Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł,
 • Szycie torebek stawowych, pochewek ścięgien, ścięgien, mięśni, ran,
 • Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej,
 • Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej,
 • Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia,
 • Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego,
 • Tomografia komputerowa,
 • RTG przełyku z kontrastem,
 • Urografia, cystoureterografia, cystografia, fistulografia,
 • USG przezciemiączkowa, echokardiografia, USG gałki ocznej,
 • Monitorowanie gazometrii krwi tętniczej, monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego,
 • Wyciąg układu kostnego,
 • Usunięcie ciała obcego z przełyku, żołądka, jelita cienkiego, tchawicy, oskrzela (bez nacięcia),
 • Wstrzyknięcie insuliny lub antybiotyku, farmakoterapia doszpikowa, dożylna,
 • Uzyskanie dostępu doszpikowego, założenie cewnika do tętnicy lub żyły centralnej,
 • Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego,
 • Badanie kinazy fosfokreatynowej, izoenzymów/izoform,
 • Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu,
 • Biopsja stawu, aspiracja stawu,
 • Badanie bakteriologiczne, wirusologiczne.

Kategoria 4

W kategorii 4 również oferowane są liczne usługi, dostępne dla pacjentów podczas ich wizyty na SOR-ze lub izbie przyjęć. Do badań tomografii komputerowej oraz ultrasonografii (w tym ultrasonografii Dopplera), dołącza także rezonans magnetyczny (RM). Pacjenci mają możliwość wykonania między innymi RM głowy, kręgosłupa, oczodołu, mózgu czy klatki piersiowej.

W kategorii 4 można również skorzystać z usług takich jak:

 • Przetoczenie krwi,
 • Znieczulenie całkowite dożylnie,
 • Ręczna resuscytacja,
 • Perikardiocenteza,
 • Bronchoskopia,
 • Nacięcie zmiany ropnej,
 • Drenaż jamy opłucnowej oraz innych zabiegów.

Kategoria 5 i 6

W kategorii 5 pacjenci mają możliwość skorzystania z jednodniowej hospitalizacji w SOR, gdzie ich funkcje życiowe są monitorowane, jednocześnie otrzymując farmakoterapię i inne procedury z tej samej grupy. Dodatkowo, w przypadku konieczności, zapewniany jest transport lotniczy do innego podmiotu leczniczego, obejmujący organizację transportu oraz niezbędne zabezpieczenia.

W ramach usług medycznych z kategorii 5 można wyróżnić między innymi:

 • Zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych, w tym pomiar i monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego,
 • Przecięcie osierdzia oraz nacięcie osierdzia,
 • Założenie cewnika czasowego do dializy, obejmujące hemofiltrację,
 • Hemodializa oraz ciągłe leczenie nerkozastępcze,
 • Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku, żołądka lub dwunastnicy,
 • Kolonoskopia, włączając w to kolonoskopię interwencyjną, rekto- i sigmoidoskopię,
 • Fiberosigmoidoskopia,
 • Oksygenacja hiperbaryczna, w tym ostrą tlenoterapię hiperbaryczną,
 • Wprowadzenie sondy Sengstakena,
 • Podanie leku trombolitycznego drugiej i trzeciej generacji.

Natomiast kategoria VI obejmuje procedury takie, jak:

 • Kraniotomia - inne, w tym odbarczenie mózgu, które również obejmuje leczenie przeciwobrzękowe mózgu,
 • Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego,
 • Torakotomia zwiadowcza,
 • Arteriografia, gdzie miejsce nie jest określone,
 • Podwiązanie naczynia krwionośnego głowy/szyi,
 • Opanowanie krwotoku - inne,
 • Laparotomia - inna, w tym laparotomia ratunkowa i/lub packing miednicy,
 • Cięcie cesarskie z brakiem życia, obejmujące pośmiertne cięcie cesarskie,
 • Respiratoroterapia, w tym ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB), inna wentylacja mechaniczna, wymuszona przerywana wentylacja (IMV), wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP), wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV), ciągła wentylacja przez tracheostomię,
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej na stanowisku intensywnej terapii,
 • Leczenie wstrząsu niezależnie od jego przyczyny,
 • Ogrzewanie w hipotermii, obejmujące ogrzewanie wewnętrzne/zewnętrzne pacjenta,
 • Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT.