Zajęcie konta przez komornika to rzecz, której w największym stopniu boją się dłużnicy. Często kończy się ono utratą środków niezbędnych do przeżycia. Zdarzają się też sytuacje błędnych przejęć majątku. Zajęcie konta zazwyczaj odbywa się bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, a ewentualny zwrot następuje najczęściej po kilku tygodniach lub miesiącach. Czy komornicy mogą także przejąć środki z kont należących do członków rodziny?

W momencie rozpoczęcia egzekucji komorniczej identyfikowane są aktywa dłużnika. W tym celu wykorzystuje się system OGNIVO, który umożliwia zlokalizowanie konta zadłużonego po numerze PESEL. System pozwala na elektroniczną wymianę informacji między komornikami a bankami. Po identyfikacji rachunku, wydawane jest postanowienie o zajęciu środków. Trafiają one następnie na konto komornika, a dłużnik ma 7 dni na odwołanie się od decyzji.

Które konta może zająć komornik?

Teoretycznie egzekutor powinien pozostawić na koncie kwotę równą wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Trzeba jednak pamiętać, że dzieje się tak dopiero wtedy, gdy dłużnik odwoła się od decyzji i jego skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie. Jak wygląda sytuacja w przypadku kont należących do członków rodziny?

  • Jeśli mąż i żona mają wspólne konto w banku, komornik ma prawo je zająć, gdy jeden z małżonków jest dłużnikiem. Zajęcie dotyczy wyłącznie udziału zadłużonego we wspólnym rachunku. W takim przypadku małżonek, który jest wolny od długu, może ochronić swoją część majątku, podejmując odpowiednie kroki prawne.
  • Komornik może zająć również to konto, którego współwłaścicielem jest dłużnik. Drugi współwłaściciel musi w tej sytuacji udowodnić, która część środków jest jego własnością. Dzięki temu nie będzie ona uwzględniona w egzekucji.

Tych kont nie dotyczy egzekucja komornicza

Dobra informacja jest taka, że konta dzieci oraz osobiste konta małżonków nie mogą zostać zajęte przez komornika. Zgodnie z polskim systemem prawnym, każdy samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania finansowe. Z tego względu konta dzieci są chronione przed egzekucją, mającą na celu odzyskanie długu jednego z rodziców.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku konta osobistego żony lub męża. Jest jednak pewien wyjątek. Jeśli małżonek podpisze zgodę na zaciągnięcie kredytu, również za niego odpowiada. W takim przypadku komornik ma prawo zająć jego konto na poczet spłaty długu.

Co gdy dłużnik jest pełnomocnikiem konta? W tej sytuacji komornik nie może go zająć, bowiem aktywa nie należą do zadłużonego. Jest on jedynie upoważniony do zarządzania pieniędzmi w imieniu właściciela.

Warto jeszcze dodać, że wierzyciel nie może przejąć środków pochodzących ze świadczeń alimentacyjnych lub rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że nawet jeśli znajdują się na koncie, są wyłączone z egzekucji.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o egzekucjach komorniczych?

W przypadku śmierci dłużnika, zobowiązania przechodzą na spadkobierców. Jedynym sposobem na uniknięcie długu jest w tym przypadku odrzucenie spadku. W przeciwnym razie spadkobierca może zostać stroną postępowania egzekucyjnego, co pozwoli komornikowi zająć jego konto.

Osoby, które doświadczyły niewłaściwego zajęcia konta, mogą złożyć skargę na komornika oraz podjąć kroki prawne.