Karta EKUZ upoważnia do darmowego skorzystania z koniecznego leczenia w innym kraju UE/EFTA na tych samych zasadach, co obywatele danego państwa. Ci, którzy jej nie posiadają mogą wnioskować o zwrot kosztów niezbędnych usług medycznych

Zanim wybierzemy się na zagraniczne wakacje warto wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, której oficjalna nazwa brzmi Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Choć należy pamiętać, że posiadanie karty EKUZ podczas pobytu w innym państwie Unii Europejskiej / EFTA nie jest obowiązkowe. Plastikowa, niebieska karta ma rozmiar dowodu osobistego i zawiera imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL posiadacza. Procedura jej wydania jest dość prosta i wymaga tylko jednej wizyty w urzędzie (możliwe jest też załatwienie karty korespondencyjnie).

Karta poświadcza podczas pobytu w innym kraju UE/EFTA, że jej posiadacz ma prawo do korzystania z leczenia i pomocy w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Jako obywatele jednego z państw UE/EFTA mamy bowiem w razie konieczności prawo do skorzystania z leczenia w innym państwie UE/EFTA na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatem w Hiszpanii mamy prawo do leczenia jak Hiszpanie, w Norwegii - jak Norwegowie.

Co jeśli nie mamy karty EKUZ, a potrzebujemy leczenia w kraju UE/EFTA? Jeśli nie mamy ze sobą karty EKUZ wówczas mamy dwie możliwości: albo ponosimy koszty leczenia z własnej kieszeni i wnioskujemy o ich zwrot od NFZ, albo zawnioskujemy o certyfikat tymczasowo zastępujący kartę EKUZ.

W pierwszym przypadku po zakończeniu leczenia należy przedstawić rachunki za poniesione koszty leczenia zagranicznego do oddziału wojewódzkiego NFZ według miejsca naszego zamieszkania. Fundusz wysyła zapytanie do swojego odpowiednika w kraju naszego leczenia i ustala, jakiej kwoty nie musielibyśmy płacić gdybyśmy okazali kartę EKUZ i ta kwota jest nam zwracana.

W drugim przypadku możemy zawnioskować o certyfikat tymczasowo zastępujący kartę EKUZ już zagranicą a nawet po rozpoczęciu tam niezbędnego leczenia. Zawnioskować może zainteresowana osoba samodzielnie, osoba pisemnie upoważniona lub odpowiednik NFZ w kraju leczenia.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Aby otrzymać kartę EKUZ należy złożyć wniosek na formularzu, który jest dostępny w siedzibie każdego oddziału wojewódzkiego NFZ oraz w jego delegaturach. Wniosek można złożyć także przez osobę pisemnie upoważnioną, pocztą lub faksem, a nawet mailowo (skan). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie ważnego ubezpieczenia w NFZ. Dla poszczególnych grup ubezpieczonych są to:

  • pracownicy etatowi - ostatni RMUA lub zaświadczenie od pracodawcy
  • przedsiębiorcy - dowód wpłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • osoby ubezpieczone w KRUS - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach lub dowód wpłaty składki
  • emeryci - legitymacja emeryta lub ostatni odcinek emerytury
  • renciści - legitymacja rencisty, odcinek ostatniej renty lub decyzja o przyznaniu renty
  • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy - zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zobacz na mapie, gdzie możesz uzyskać kartę EKUZ>>>