Na stałe pracuję w Niemczech, tam też płacę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Latem przyjadę na miesiąc do rodziców – pisze pani Aneta. – Czy będę mogła, w razie konieczności, skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarza lub dentysty? Rozważałam też wykonanie w polskim szpitalu drobnego zabiegu. Chciałabym zrobić to w kraju, bo tu miałabym pomoc i opiekę rodziny. Czy będę musiała za pobyt w szpitalu i operację zapłacić – zastanawia się czytelniczka
Pani Aneta pyta o dwie różne sprawy. Jeżeli mieszka i pracuje legalnie w Niemczech (to samo dotyczy wszystkich krajów unijnych), to ma ubezpieczenie zdrowotne i podlega niemieckiemu prawu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi ma też prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach należących do Unii, a więc także w Polsce. Za leczenie zapłaci niemiecka kasa chorych. Aby mieć potwierdzenie ubezpieczenia, wybierając się na wakacje pani Aneta powinna w swojej kasie chorych uzyskać niemiecką europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (Europäische Krankenversicherungskarte). Wygląda ona bardzo podobnie do naszej.
Legitymując się niemiecką EKUZ, pani Aneta uzyska świadczenia zdrowotne niezbędne podczas pobytu w kraju na takich samych zasadach jak ubezpieczeni w Polsce. O tym, jakie świadczenia będą niezbędne, każdorazowo decyduje lekarz. Może to być również pobyt w szpitalu, ale spowodowany wypadkiem czy nagłą chorobą.
Inaczej trzeba się przygotować do planowanego zabiegu. EKUZ nie daje w tym przypadku żadnych uprawnień. Jeśli pani Aneta zdecyduje się na operację w Polsce, powinna się postarać o zgodę niemieckiej kasy chorych na planowane leczenie w innym państwie unijnym. Zgodę taką instytucje ubezpieczeniowe wystawiają na formularzu E 112. To zobowiązanie do pokrycia kosztów kuracji.
Jeśli czytelniczka uzyska taki dokument, zostanie potraktowana tak samo jak krajowi pacjenci, więc leczenie i pobyt w szpitalu będą nieodpłatne. Ale być może będzie musiała poczekać w kolejce. Jeśli jednak zdecyduje się na zabieg bez zgody niemieckiej kasy chorych, zostanie potraktowana jak pacjentka prywatna, a więc będzie musiała opłacić pełne koszty leczenia według szpitalnego cennika.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE.L.200).