114 nowych produktów znalazło się na znowelizowanej liście refundacyjnej, która wczoraj weszła w życie.Obowiązują już nowe wykazy leków, do których dopłaca NFZ. Są zmieniane co dwa miesiące. Pojawiło się na nich 114 produktów, ale tylko jeden z nich – lek zawierający pregabalinę refundowany w leczeniu dorosłych pacjentów z bólem spowodowanym nowotworem – to zupełnie nowa innowacyjna substancja. Ponadto na listę powrócił specyfik zawierający iwabradynę, stosowany u chorych z przewlekłą niewydolnością serca. Pozostałe leki wprowadzone na listę to odpowiedniki dotychczas już refundowanych. Ponadto dla dwóch substancji zostały rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją. Do programu lekowego został zaś włączony specyfik stosowany dotychczas tylko w ograniczonym zakresie w ramach chemioterapii niestandardowej.