114 nowych produktów znalazło się na znowelizowanej liście refundacyjnej, która wczoraj weszła w życie.

ReklamaObowiązują już nowe wykazy leków, do których dopłaca NFZ. Są zmieniane co dwa miesiące. Pojawiło się na nich 114 produktów, ale tylko jeden z nich – lek zawierający pregabalinę refundowany w leczeniu dorosłych pacjentów z bólem spowodowanym nowotworem – to zupełnie nowa innowacyjna substancja. Ponadto na listę powrócił specyfik zawierający iwabradynę, stosowany u chorych z przewlekłą niewydolnością serca. Pozostałe leki wprowadzone na listę to odpowiedniki dotychczas już refundowanych. Ponadto dla dwóch substancji zostały rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją. Do programu lekowego został zaś włączony specyfik stosowany dotychczas tylko w ograniczonym zakresie w ramach chemioterapii niestandardowej.

Reklama
Jednocześnie z listy zniknęło 297 produktów. To efekt m.in. wygaśnięcia z końcem 2013 r. ich decyzji refundacyjnych oraz braku ich odnowienia.
– Ich usunięcie nie wpłynie na dostęp chorych do leczenia, gdyż leki te w większości przypadków mają swoje refundowane odpowiedniki – podkreśla Michał Pilkiewicz z IMS Health.
W wyniku negocjacji cenowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia z firmami farmaceutycznymi większość leków obecnych na listach refundacyjnych zmieniła ceny detaliczne. W efekcie zmieni się także wysokość dopłat pacjentów do ponad 3 tys. leków.
Za 2190 leków pacjenci płacą mniej niż w ubiegłym roku, przy czym spadek cen wynosi od 1 grosza do około 10 zł. Do ponad 800 leków chorzy dopłacają więcej (od 1 grosza do prawie 95 zł).
W ubiegłym roku lista refundacyjna była zmieniana pięciokrotnie. W efekcie tych zmian na wykazach pojawiło się 370 leków, w większości generycznych. Najbardziej znaczącymi dla pacjentów zmianami było rozszerzenie refundacji długodziałającej insuliny analogowej na chorych z cukrzycą typu II oraz wprowadzenie na listy nowych specyfików stosowanych w leczeniu m.in. stwardnienia rozsianego i czerniaka. Po raz kolejny lista leków refundowanych zostanie znowelizowana 1 marca.