W kwietniu 2009 r. Unia Europejska przyjęła wraz z rozporządzeniem 443/2009 cele redukcji emisji CO2 z samochodów osobowych na lata 2015 oraz 2020. Uzgodniono, że w 2015 r. średnia emisja dla wszystkich wyprodukowanych przez daną firmę samochodów mogła wynieść nie więcej niż 130 g CO2 na przejechany kilometr.
Odpowiadało to zużyciu 5,6 l benzyny lub 4,9 l oleju napędowego na 100 km. Negocjacje skali redukcji były trudne, ale realizacja okazała się prosta. Producenci cel osiągnęli już w 2013 r., czyli dwa lata przed wymaganym terminem.
Osiągnięcie wymaganych regulacjami redukcji na 2020 r. będzie dużo trudniejsze, praktycznie niemożliwe. Wyznaczony cel to 95 g CO2 na kilometr, podczas gdy dane za 2018 r. pokazują, że średnia emisyjność nowych samochodów w Europie wyniosła 120 g CO2. Producenci musieliby dokonać nie lada sztuki, aby zredukować w dwa lata emisyjność swoich samochodów o przeszło 20 proc.