Setkom gmin, które nie osiągnęły wymaganych poziomów przetwarzania odpadów, grożą milionowe kary. – Gdyby składały prawdziwe zeznania, byłyby to miliardy – twierdzą eksperci.
Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska karzą gminy za niedostateczny recykling i przygotowanie do ponownego użycia takich odpadów komunalnych jak papier, metal, tworzywa sztuczne czy szkło. Inspektorzy nakładają również sankcje za składowanie śmieci na wysypiskach.
Kary do kosza