W dniu, kiedy oddajemy ten numer do druku, ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454).
Pod tym wyjątkowo długim tytułem (zastępowanym przez specjalistów jednym słowem – specustawa) kryje się centralizacja rozliczeń VAT. Samorządy muszą przeprowadzić ten proces do końca roku. Gminy i ich jednostki oraz zakłady budżetowe czeka więc gorący okres. Ustawa wchodzi w życie 1 października, ale to najpóźniej 1 stycznia 2017 r. wybije dla nich godzina zero.
Do tego czasu samorządowcy muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań, podjąć kluczowe decyzje - m.in. czy rozliczenia będą dokonywane przez centrum usług wspólnych, jak będzie wyglądać kwestia odpowiedzialności w ramach rozliczeń czy w jaki sposób będzie centralizowana oświata. A następnie wdrożyć niezbędne procedury.