Co czwarta jednostka już w przyszłym roku może mieć kłopot z pozyskaniem pieniędzy na inwestycje – alarmują samorządowcy. A to jednocześnie oznacza trudności z wykorzystaniem środków unijnych.
Takie niewesołe wnioski płyną z analizy wieloletnich prognoz finansowych JST (wg danych z marca br.), dokonanych przez dr. Jana Czajkowskiego ze Związku Miast Polskich. Na potrzeby obliczeń autor przyjął oparty na zapisach ustawy o finansach publicznych wskaźnik pokazujący, jaką część przewidywanych dochodów poszczególne samorządy będą mogły przeznaczyć na nowe inwestycje (z zaangażowaniem własnych środków) lub obsługę nowych zobowiązań.
Mikromożliwości