12 tys. na każde dziecko, które ukończy roczek? Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który spotkał się w środę (3 kwietnia) z wyborcami w Krakowie. Oznacza to rozszerzenie programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który istnieje od 2022 roku. Premier zapowiedział też zakończenie prac nad "babciowym", czyli programem Aktywny Rodzic.

Premier Donald Tusk zapowiedział rozszerzenie programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, które - jak na razie - przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W jego ramach można uzyskać maksymalnie 12 tys. zł na każdego malucha.

- Nie zrezygnujemy z 500 zł, które otrzymują dzisiaj rodzice drugiego dziecka. Wręcz przeciwnie. Jest takie 500 zł na drugie dziecko w czasie do ukończenia 35. miesiąca życia. Rozszerzymy tę pomoc finansową także na pierwsze dziecko - powiedział premier w środę na wyborczym spotkaniu w Krakowie.

Premier ogłosił też zakończenie prac nad tzw. "babciowym", które ma wynieść 1500 zł miesięcznie. Pierwsze "babciowe", czyli pieniądze w ramach programu "Aktywny Rodzic", zostanie wypłacone tuż po wakacjach - zapowiedział Tusk.

- Jeśli chodzi o nasze małe dzieci, skończyła się era jakiegokolwiek wykluczenia. Każda polska rodzina na każde dziecko będzie mogła liczyć na pomoc finansową na opiekę ze strony państwa - zapewniał Tusk.

Rodzinny kapitał opiekuńczy 2024 - AKTUALNE ZASADY

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i został wprowadzony jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jest to świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny, więc otrzymać je może każdy. Celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Komu należy się RKO? [KRYTERIA]

Kapitał przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, jeżeli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje oraz pozostaje na ich utrzymaniu.

Kapitał nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
  • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wypłata pieniędzy z RKO w dwóch trybach: 1 tys. zł lub 500 zł

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

To od rodziców zależy, czy będą otrzymywać świadczenie:

  • przez rok po 1 tys. zł miesięcznie,
  • przez dwa lata po 500 zł miesięcznie.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą pieniędzy zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne

Przeczytaj także:

Jakie jeszcze świadczenia na dziecko przysługują rodzicom? Zobacz artykuł: Prawie 25 tys. zł rocznie. Co daje państwo po urodzeniu dziecka w 2024 r.? [LISTA]