Rodzice dzieci uczęszczających do szkół mogą liczyć na dodatkowe wsparcie państwa. Mają prawo ubiegać się o tzw. 300 plus, czyli świadczenie dobry start oraz dodatkowe 100 złotych z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Pieniądze wpłyną na konta tylko pod warunkiem złożenia wniosków w terminie. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej otrzymamy środki finansowe. Komu konkretnie przysługują wspomniane świadczenia? Jak i do kiedy złożyć wnioski?

Bycie rodzicem wiąże się z niemałymi wydatkami, a te zwykle rosną, gdy nasze pociechy rozpoczynają edukację. Pewnym wsparciem finansowym są specjalne świadczenia od państwa, o które mogą ubiegać się rodzice uczniów. Istnieją dwa rodzaje finansowych zastrzyków: świadczenie dobry start oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku. Ile wynoszą i jak je otrzymać?

300 plus, czyli świadczenie dobry start. Na jakich zasadach?

Program "Dobry Start" to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2024/2025. Kto konkretnie może je otrzymać i na jakich zasadach?

Zasady przyznawania świadczenia dobry start (300 plus na ucznia):

  • Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
  • Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.
  • Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
  • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Kto nie dostanie świadczenia dobry start?

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Wniosek o świadczenie dobry start. Kto może go złożyć?

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć: matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start. Jak go złożyć?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można przez:

  • portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • bankowość elektroniczną.

Świadczenie dobry start. Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wnioski drogą online można składać od 1 lipca do 30 listopada 2024 r.

Kiedy wypłata świadczenia dobry start w 2024 r.?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025. Komu przysługuje dodatek?

Świadczenie dobry start to nie jedyne wsparcie, na jakie mogą liczyć uczniowie. Można ubiegać się o dodatkowe 100 zł specjalnego dodatku, które przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w zerówce. To oznacza, że w odróżnieniu do świadczenia dobry start, 100 zł wsparcia na rozpoczęcie roku przysługuje także rodzicom sześciolatków, które idą do zerówki.

Ważne

Co bardzo ważne - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Rodzice, którym zasiłek rodzinny nie przysługuje, nie mogą otrzymać 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego.

Jak otrzymać 100 zł dodatku?

100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego jest przyznawane na wniosek. Składa się go w urzędzie gminy lub miasta.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Formalności należy dopełnić do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczął się rok szkolny, czyli do 31 października. Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie, nie będą już rozpatrywane.