Osoba przebywająca w ośrodku dla cudzoziemców otrzyma jednorazowo 140 zł na zakup obuwia i odzieży. Natomiast co miesiąc dostanie 20 zł na środki higieny osobistej.
Tak wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (Dz.U. poz. 311), które wchodzi w życie w sobotę.
Nowe przepisy nie zmieniają wysokości przydzielanego wsparcia. Doprecyzowują natomiast terminy wypłacania świadczeń.