Przynajmniej 1270 zł na dwa miesiące pobytu musi mieć cudzoziemiec wjeżdżający do Polski. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2016 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U. poz. 282), które obowiązuje od wtorku. Dotychczas wystarczyło 1086 zł.
Zwiększy się też kwota, którą musi zagwarantować zapraszający obcokrajowca do Polski – z 456 zł do 515 zł. Tak z kolei wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien mieć zapraszający (Dz.U. poz. 289), które dziś wchodzi w życie.
Wysokość tej kwoty musi być ustalona na takim poziomie, aby zapewnić pokrycie kosztów m.in. zakwaterowania, wyżywienia, podróży powrotnej do państwa pochodzenia.