Przynajmniej 1270 zł na dwa miesiące pobytu musi mieć cudzoziemiec wjeżdżający do Polski. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2016 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U. poz. 282), które obowiązuje od wtorku. Dotychczas wystarczyło 1086 zł.
Zwiększy się też kwota, którą musi zagwarantować zapraszający obcokrajowca do Polski – z 456 zł do 515 zł. Tak z kolei wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien mieć zapraszający (Dz.U. poz. 289), które dziś wchodzi w życie.
Wysokość tej kwoty musi być ustalona na takim poziomie, aby zapewnić pokrycie kosztów m.in. zakwaterowania, wyżywienia, podróży powrotnej do państwa pochodzenia.
Od dziś obowiązują też nowe wymogi dla obcokrajowców, którzy w Polsce prowadzą badania naukowe. Muszą mieć przynajmniej 635 zł na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli badacz przebywa w RP z rodziną, na każdego jej członka powinien mieć przynajmniej 515 zł miesięcznie. Tak zakłada rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi mieć cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. poz. 288).
Etap legislacyjny
Wchodzą w życie 22 i 23 marca