Służby będą miały więcej czasu na zbadanie, czy wjazd obcokrajowca na terytorium Polski i jego pobyt może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów.
– Do ustawy wprowadzono rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez nasze państwo zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP. Służby dostaną więcej czasu na sprawdzanie obcokrajowców, którzy będą chcieli przekroczyć polską granicę – uzasadnia konieczność zmian Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Termin na wydanie opinii przez policję czy inne służby (np. ABW i straż graniczną) na temat obcokrajowca zostanie przedłużony z 7 do 45 dni. Będzie też istniała możliwość dalszego wydłużenie go o kolejnych 14 dni. Szef urzędu ds. cudzoziemców będzie związany z przekazaną mu informacją.