Centralny system informatyczny zapewni przepływ danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami służb ratowniczych. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb, przekazany właśnie do konsultacji. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w ustawie z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne(Dz. U. 2014, poz. 243 ze zm.).
Regulacja zastąpi dotychczasowe rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji w tej sprawie z 24 marca 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 75, poz. 404). Zmiany polegają przede wszystkim na dostosowaniu przepisów do ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego(Dz. U. 2013, poz. 1635 ze zm.). Zgodnie z tą regulacją powstało 17 centrów powiadamiania ratunkowego obsługujących zgłoszenia kierowane na numer 112 i inne numery alarmowe. Wszystkie funkcjonują według jednolitych zasad, procedur i standardów. Ich operatorzy odbierają połączenia, następnie przeprowadzają rozmowę w celu uzyskania odpowiednich informacji i przekazują zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych.
Bezpieczną komunikację pomiędzy siecią teleinformatyczną obsługującą numery alarmowe oraz innymi sieciami ma zapewnić właśnie centralny punkt systemu powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z projektem mają do niego być włączone także jednostki państwowego ratownictwa medycznego. Regulacja przewiduje m.in., że za jego pośrednictwem mają być przekazywane dane pomiędzy Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego a karetkami należącymi do systemu. Obecnie dyspozytorzy korzystają z lokalnych systemów informatycznych, a kontakt z załogami ambulansów odbywa się za pomocą SMS.
– Po włączeniu nas do centralnego systemu łączności powiadomienia do karetek będą wysyłane na tablet. Karta zgłoszenia będzie miała formę cyfrową. Trwają już szkolenia przygotowujące nas do pracy w nowym systemie – podkreśla Bernard Debich, prezes Stowarzyszenia Dyspozytorów Medycznych w Polsce.
Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw.
21,32 mln zgłoszeń przyjęli operatorzy numerów alarmowych w 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji