Taką kwotę musiały oddać polskie samorządy realizujące unijne inwestycje w latach 2007–2013. Lokalne władze się obawiają, że bilans nowej perspektywy UE może być dużo gorszy.
Choć nasze samorządy często stawiane są za europejski wzór sprawnego wykorzystania środków z Brukseli (9 z 16 województw ma już zakontraktowane 100 proc. lub nawet ponad 100 proc. dostępnych środków), to jednak nie ustrzegły się błędów.
Niewielkie uchybienia