Wyborcy niepełnosprawni do poniedziałku (27.10) mogą zgłaszać swoim samorządom lokalnym chęć głosowania korespondencyjnego.

W Warszawie takie zgłoszenia są przyjmowane w poszczególnych dzielnicach - mówi Łukasz Pardyka, zastępca Urzędnika Wyborczego miasta stołecznego Warszawy.

Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić w urzędzie gminy. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie wyborcy o wpisaniu na listę wyborców w danej gminie oraz oznaczenie wyborów , których dotyczy zgłoszenie. Trzeba podać także adres zamieszkania, gdzie zostanie przekazany głosującemu pakiet wyborczy.

W ciągu tygodnia dokumenty dostarczy pod wskazany adres urzędnik z właściwej dzielnicy. Pakiet będzie zawierał także dodatkowe dokumenty, które dotyczą tylko wyborców korespondencyjnych. Jest to przede wszystkim konieczne do uznania ważności głosowania.

Pakiet dokumentów najpóźniej w dniu wyborów powinien trafić do komisji wyborczej. Po uprzednim umówieniu się może go odebrać z domu wyborcy listonosz.

W poniedziałek upływa termin zgłoszeń głosowania korespondencyjnego. Natomiast do piątku 7 listopada wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika.