Decyzję tę uzasadniał wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski. – Patrzymy na poszczególne regiony również pod kątem zróżnicowania poziomu szczepień. Na przykład powiaty miejskie są o wiele lepiej wyszczepione, a powiaty wiejskie nieco gorzej. Zróżnicowanie wewnątrz województw jest na tyle duże, że ten poziom definiowania stref, uwzględniający poziom wyszczepienia, powinien zejść piętro niżej, na poziom powiatowy – tłumaczył minister.
Poprzednio podstawowym kryterium wytyczania stref była liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców: od 6 przypadków na 10 tys. mieszkańców – strefa żółta, od 12 na 10 tys. – strefa czerwona. – Chcemy wstępnie dokonać co najmniej dwukrotnego przeskalowania – zamiast 6 będzie 12 przypadków na 10 tys. mieszkańców dla strefy żółtej, a zamiast 12 będzie 24 na 10 tys. dla strefy czerwonej – zapowiedział Adam Niedzielski.