Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody łódzkiego. Dotyczy ono uchwały Rady Gminy Rusiec w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet. Wojewoda ma zastrzeżenia do regulacji, wedle której ustalono zryczałtowaną dietę kwartalną w wysokości 450 zł z tytułu powierzonych sołtysom obowiązków.
Jednocześnie jednak, jak wskazuje Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym, nie zawiera ona żadnych zapisów, które stanowiłyby o obniżeniu diety (bądź jej zwrotu) w przypadku niewykonywania przez sołtysa obowiązków przez dłuższy czas, gdy nie ponosi on żadnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.