Ocena prawna dopuszczalności wykonywania tego typu usług będzie zależna od tego, w jakim charakterze dana osoba fizyczna będzie je wykonywać. Inaczej bowiem należy ocenić wykonywanie zadań dotyczących mienia samorządowego przez osobę piastującą stanowisko wójta, a inaczej przez zwykłego pracownika urzędu.
Szerokie uprawnienia